Sognebladet for Lystrup og Elev


Bladet udkommer fire gange om året.
Her kan du downloade de seneste sogneblade
og se
sammensætningen af redaktionsudvalget.


Redaktionsudvalg

Hans Boas (ansvh.)
Bygaden 13 A, tlf.  8622 9290 / 2320 2392

Kirsten Johanne Vase
Blåbærhaven 64, tlf. 8618 2419

Lene Dahl-Hansen
Helgenæsgade 15, 3. tv, tlf. 2960 3460

Kaja Pedersen
Stokbrovej 72, tlf. 8623 1843

Peder Høy Kristensen
Ellebrinken 85, tlf. 2924 2315

Deadline


Deadline for næste sogneblad, der udkommer til marts, er 29. januar.

Del dette: