Lystrup & Elev kirker

Lystrup Kirkes 25-års fødselsdag

1. søndag i advent — 30. november 2014

Lystrup Kirke kunne fejre
sin fødselsdag med maner

En herlig festdag med gudstjeneste,
frokost og pigekor
______________________________

Fotos Trine Niebuhr

Velkommen til festgudstjeneste på Lystrup Kirkes 25-års dag
Mon vi har tjek på det hele ...
En forventningsfuld menighed
Vores 2 præster og biskoppen
Korpigerne sang, og fællessangen fyldte kirkerummet
Et stort til lykke; og prædiken over Matt. 21, 1-9
God søndag til unge som gamle
Hans Boas, Kjeld Holm og Inger Bråe
Og snakken går
... mens vi venter på alle
Vi har det rigtigt godt i hinandens selskab
En fornem buffet
... i begge lokaler
Med mad for alle smagsløg
De unge havde "besat" konfirmandstuen
Også der var der liv og glade dage
Bon appetit
Vi fik alt, hvad vi kunne spise
Der var travlhed i køkkenet
Dagens toastmaster
Et par "rødder", en organist og kordegn havde også været med alle 25 år
Korpigerne havde lavet en kage til Lars
Formanden for menighedsrådet indleder talerækken
Provsten kunne bekræfte, der er rummelighed i Lystrup Kirke
Næstformanden for Elev menighedsråd ønskede også til lykke
Små anekdoter fra arkitekten, som huskede tilbage
Og lidt mere baggrund fra en fhv. formand for menighedsrådet
Sophus Boas havde en overraskelse i baghånden
... et maleri af Hans Krull
Spejderne kom også med en hilsen
Kirsten Vase reciterede et digt, hun havde lavet i dagens anledning
Præsten kan andet end prædike ...
Og fik stående applaus for sin festsang til kirken
Lars og pigerne indbød til koncert
Som traditionen hører og bør: 1. søndag i advent
... hvor alle tre pigekor er repræsenteret
Flot akkompagneret af Elev Kirkes organist, Christian Flarup
Jo, der er skam musik i Lystrup Kirke

Digt til Lystrup Kirke


Download Kirsten Vases digt

Festsang til Lystrup Kirke


Download Hans Boas' sang

Del dette: