Elev sogn og kirke

− i nutidig tolkning

Lidt om Elev Kirkes arkitektur & interiør


Elev sogn er et mindre forstadssogn til Aarhus. I Elev by ligger den lille middelalderkirke, skole og børnehave tæt ved hinanden. I den gamle Elev Kommune boede der oprindeligt kun et par hundrede mennesker.

I dag har udstykninger af parcelhusgrunde i 70'erne, 80'erne og i det nye årtusinde på Koldkilde og Engelstoft resulteret i, at befolkningstallet nu er på 1.680 indbyggere, hvoraf 1.357 er medlem af folkekirken (1/1 2020).

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970 blev Elev Kommune lagt ind under Aarhus Kommune. Befolkningen består fortrinsvis af familier med børn.

Elev sogn indgik den 1. januar 1994 med Lystrup sogn i pastoratsfællesskab og deler således præster og kordegn/kirkekontor men har hvert sit menighedsråd.

Elev Kirke er en af landets mange middelalderkirker, opført i 1100-tallet. Oprindeligt bestod kirken kun af det lille skib og koret, opført i granitkvadre og marksten. I senmiddelalderen blev der tilføjet et våbenhus bygget af munkesten. Der er ikke noget tårn. Kirkeklokken er ophængt i en åbning i skibets vestgavl.

Kirken var i kronens eje, indtil den ved en auktion i 1710 blev overladt til Oluf Krabbe, ejeren af Skårupgård. I 1847 kom kirken i familien Nyholms eje, indtil den overgik til selveje i 1925. Fra 1542 til 1874 var Elev sogn annekssogn til Hjortshøj, fra 1874 til 1989 fungerede Elev og Elsted som et to-sognspastorat. I 1989 blev Lystrup kirke indviet, og der var tre sogne i pastoratet. Siden 1. januar 1994 har Elev sogn været i pastoratsfællesskab med Lystrup sogn alene.

Sydportalen i våbenhuset består af et smukt granittympanon − et gavlfelt over døren − der viser den korsfæstede og sejrende Kristus, fremstillet som en stærk vikingehøvding. Under hans udstrakte arme ses fire personer − to til hver side. Den ene af disse kan identificeres som apostlen Peter med nøglen.

Selve kirkerummet er ikke stort. Skibet er kun ca. 54 m². På de faste bænke er der plads til ca. 70 mennesker. Den romanske døbefont består af en ganske enkel kumme placeret på en firesidet fod. Dåbsfadet bærer indskriften "Eløf døbebecken − 1700".

Resten af inventaret kan − bortset fra orglet − føres tilbage til det 16. og 17. århundrede. Prædikestolen er fra midten af 1500-tallet, lydhimlen over prædikestolen er fra 1683. Under lydhimlen svæver en hvid Helligåndsdue. Bemalingerne på prædikestolen, der blev fremdraget ved en restaurering i 1968, stammer fra tiden omkring 1700. Billederne forestiller Kristus og apostlen Peter, samt apostlene Jakob og Johannes.

Altertavlen fra år 1600 er et enkelt renæssancearbejde. Ved en istandsættelse i 1868 blev der i midterfeltet indsat et oliemaleri af den korsfæstede, efter sigende udført af Aarhusmaleren Kruse. I felterne til højre og venstre for dette ses tavlens ældste staffering fra 1680 med de indstiftelsesord som bruges ved nadveren.

I forbindelse med en restaurering i 1998 blev stoleværket, der hovedsagelig stammer fra 1600-tallet, bemalet i olivengrønne og gråblå farver.

Orglet, det har 10 stemmer, med fem i hovedværket, fire i svelleværket og en subbas pedalstemme, er bygget hos Bruno Christensen og Sønner, Terkelsbøl i Sønderjylland i 1998.

Det sker i Elev

Velkomstfolder

Del dette: