Sangeftermiddag for demensramte og deres pårørende


Det er tungt at blive ramt af demenssygdom − både for den syge og for de pårørende. Gennem musikken og sangen kan man nå ind til reminiscensen − den del som stadig huskes, fordi den er indlært tidligt i livet.

I samarbejde med medarbejdere fra Aarhus Kommune og nogle dygtige frivillige arrangerer Lystrup Kirke to sangeftermiddage for hjemmeboende demensramte og deres pårørende.

Sangeftermiddagene finder sted mandagene den 23. marts og 27. april fra kl. 14-16.

Det er spillemand og folkemindesamler Christian Foged, som står for det musikalske, og han har lovet, at der bliver masser af den slags sang og musik, som vi kender og kan synge med på.

Vi har modtaget nogle satspuljemidler til dette formål, og derfor er det gratis at deltage.

Af hensyn til det praktiske omkring arrangementet, skal du tilmelde jer til Hans Boas på tlf. 2320 2392 − eller på mail til hhmb(at)km.dk


På et senere tidspunkt vil vi også invitere på et besøg i erindringslejligheden i Den gamle By.

Kirkebil

Til alle aktiviteter i Lystrup Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: