Sangeftermiddag for demensramte og deres pårørende

Sangeftermiddagen er udsat til et senere tidspunkt


Gennem musikken og sangen kan man nå ind til det, som stadig huskes, fordi det er indlært tidligt i livet.

Ved sangeftermiddagen i Lystrup Kirke står musiker og folkemindesamler Christian Foged for det musikalske.
Der vil blive masser af den slags sang og musik, som vi kender og kan synge med på.

Christian Foged har mange års erfaring med, hvordan fællessangen kan skabe livsglæde og erindring hos dem, som synger.
Melodi og tekst hænger nøje sammen, så vi både husker og bevæges.

En række dygtige frivillige er værter ved små 6-mands borde og skaber den trygge stemning for deres gæster.

__________________

Det er gratis at være med, fordi vi har modtaget satspuljemidler til formålet.

Tilmelding er dog nødvendig senest 21. april af hensyn til det praktiske omkring arrangementet.

Kontakt sognepræst Hans Boas på tlf. 2320 2392 − eller på mail til hhmb(at)km.dk

Sangarrangementet er kommet i stand gennem et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Lystrup Kirke.

På et senere tidspunkt vil vi også invitere på et besøg i erindringslejligheden i Den gamle By.

Statistik

89.000 personer er i Danmark diagnosticeret med demens

Der er 3-400.000 pårørende til demensramte

Demens er 5. hyppigste dødsårsag i Danmark

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Kirkebil

Til alle aktiviteter i Lystrup Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: