Lystrup & Elev kirker

Udvalg

I vores kirker sker der rigtigt meget. Derfor har vi forskellige udvalg,
der står for idéudvikling og koordinering.

Her kan du se udvalgenes sammensætning,
bestyrelsesposter og forskellige ansvarsområder.


Udvalg, Lystrup Kirke


Aktivitetsudvalg
Mona Engelbrecht, formand
……………

Bitten Andersen
Charlotte Louise Lundgaard
Hanne Nellemann Jørgensen
Hans Boas
Kirsten Johanne Vase
Kirsten Nymann Pedersen
Lars Nabe-Nielsen

 

Budget- og regnskabsudvalg
Kirsten Nymann Pedersen, formand
……………

Hans Jørgen Andersen
Karsten Mumm
(Henrik Berger Pedersen, regnskabsfører)

 

Kirkeudvalg
Mogens Petersen, formand
……………

Benny Vingborg
Charlotte Louise Lundgaard
Hans Boas
Karsten Mumm

 

Kunstudvalg
Hans Boas, formand
……………

Egon Rasmussen
Hanne Nellemann Jørgensen
Kirsten Johanne Vase

 

Præstegårdsudvalg
Benny Vingborg, formand
……………

Mogens Petersen
(Unnur Mjöll Vestergaard og
Kaja Binder Pedersen fra Elev)

 

PR- og kommunikationsudvalg
Charlotte Louise Lundgaard, formand
……………

Benny Viingborg
Hans Boas

 

Redaktionsudvalg
Hans Boas, formand
……………

Kirsten Johanne Vase
Peder Høy Kristensen
(Kaja Binder Pedersen og
Lene Dahl-Hansen fra Elev)

 

Valgbestyrelse
Charlotte Louise Lundgaard (formand)
……………

Mogens Petersen
Benny Vingborg

 


 

Repræsentant i bestyrelsen for
Besøgstjenesten

Benny Vingborg

 

Repræsentanter i bestyrelsen for
Lystrup Genbrugscenter og
Lystrup Møbel Genbrug
Kristian Bork Sørensen (formand)
Peder Worm
Mona Engelbrecht
……………

(Evy Benthe Hansen kasserer)
(3 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne)

 

Lystrup Sognestøtte
Hans Jørgen Andersen, formand
Charlotte Louise Lundgaard
Mogens Petersen
Mona Engelbrecht

 

Sogneindsamling
Kirsten Nymann Pedersen, indsamlingsleder
Hanne Nellemann Jørgensen

 


 

Kontaktperson til
Folkekirkesamvirket
Bitten Andersen, bestyrelsesmedlem
(Lene Dahl-Hansen)

 

Kontaktperson til
Danske Sømands- og Udlandskirker
Kirsten Nymann Pedersen

 

Observatør i
Elstedrådets kirke- og kirkegårdsudvalg
Mogens Petersen

 

Kontaktperson til
Kirkens Korshær
Hans Jørgen Andersen

 

Kontaktperson til
Samvirkende Menighedsplejer
Hanne Nellemann Jørgensen

 

Kontaktpersoner til
Skole-kirke samarbejdet
Bitten Andersen
Hans Boas
Kirsten Johanne Vase

 

Kontaktperson til
Aarhus Folkekirkelige Informationstjeneste
Kirsten Nymann Pedersen

Udvalg, Elev Kirke


Aktivitetsudvalg
Lene Dahl-Hansen (formand)
……………

Arne Christensen
Christian Skovgaard Flarup
Karen Sandager Bilde
Lea Hankil Andersen
Martha Bo Almskou

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Unnur Mjöll Vestergaard (formand)
……………

Lehn Bang-Mortensen
Lene Dahl-Hansen
Martha Bo Almskou

 

Kunstudvalg
Kaja Binder Pedersen (formand)
……………

Karen Sandager Bilde

 

Nye-udvalg
Lene Dahl-Hansen (formand)
……………

Arne Christensen
Karen Sandager Bilde
Lehn Bang-Mortensen
Martha Bo Almskou

 

Præstegårdsudvalg

Benny Vingborg, fra Lystrup  (formand)
……………

Kaja Binder Pedersen
Unnur Mjöll Vestergaard
(Mogens Petersen fra Lystrup)

 

Redaktionsudvalg
Hans Boas (formand)
……………

Kaja Binder Pedersen
Lene Dahl-Hansen
(Peder Høy Kristensen og
Kirsten Johanne Vase fra Lystrup)

 

Valgbestyrelse
Lehn Bang-Mortensen (formand)
……………

Kaja Binder Pedersen
Unnur Mjöll Vestergaard

 


 

Repræsentant i
Besøgstjenestens bestyrelse
Lene Dahl-Hansen

 

Daglig leder af
Elev Sognehus

Lehn Bag-Mortensen

 

Kontakt til
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Karen Sandager Bilde

 

Ansvarlig for
Løbesedler og plakater
Martha Bo Almskou

 

Kontaktperson til
Skole-kirke samarbejdet i Aarhus
Lene Dahl-Hansen

 

Kontaktperson til
SOS-børnebyerne
Martha Bo Almskou

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.

Rådsmøde i Elev


Næste menigheds-
rådsmøde i Elev finder sted
21. august kl. 19

Del dette: