Lystrup & Elev kirker

 

Referat af Lystrup og Elev sognes menighedsråds fællesmøde i Elev Sognehus


Onsdag, den 4. oktober 2017

 

Til stede
Martha Bo Almskou, Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bilde, Kaja Vita Binder Pedersen, Lise Søndergård Thomsen
Karsten Mumm, Mogens Petersen, Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Charlotte Louise Lundgaard, Kirsten Marie Nymann Pedersen, Kirsten Johanne Vase, Benny Vingborg, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Henrik Berger Pedersen (medarbejderrepræsentant).

Fraværende
Hanne Nellemann Jørgensen
Unnur Mjöll Vestergaard og Christian Skovgaard Flarup (medarbejderrepræsentant).

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Rådene godkendte dagsordenen.

Ad 2. Orientering fra det fælles præstegårdsudvalg
Benny Vingborg orienterede om et par afsluttede arbejder (udvendigt malerarbejde, reparationer efter vandskaden og rensning af havefliser) og enkelte forestående opgaver (anskaffelse af ny opvaskemaskine, udskiftning af vinduet i badeværelse og udfærdigelse af skriftlig aftale om menighedsrådets forpligtelser vedr. vedligeholdelse af haven).

Ad 3. Orientering om udvidelse af Elev sogn med Nye
Lehn Bang-Mortensen og Lene Dahl-Hansen orienterede om den nu myndighedsgodkendte ændring af sognegrænsen mellem Elev og Lisbjerg sogne og om menighedsrådets forberedelser vedr. det kirkelige liv i den nye bebyggelse.

Ad 4. Forretningsorden for fællesmøder
for menighedsrådene i Lystrup-Elev pastorat, 2. behandling

Rådene godkendte forretningsordenen, der herefter træder i kraft den 4. oktober 2017.

Ad 5. Luthers Nøgle
— orientering om afviklingen af seneste rollespil og fremtiden

Menighedsrådsmedlemmerne, hvoraf flere havde deltaget som frivillige medhjælpere, vurderede samstemmende rollespillet som en uforglemmelig og særdeles lærerig oplevelse for konfirmanderne, og rådene opfordrede til en fortsættelse af samarbejdet mellem interesserede menighedsråd om rollespillet eller om en lignende aktivitet for konfirmanderne i de kommende år.

Ad 6. Gudstjenestetider, igangværende forsøgsordning
med en månedlig gudstjeneste kl. 11.00 i Elev Kirke

Rådene besluttede i enighed, at den hidtidige forsøgsordning vedr. gudstjenestetiderne afløses af en permanent ordning med otte til ti
kl. 11.00-gudstjenester om året i Elev Kirke.

Ad 7. Fælles mødeaktiviteter og arrangementer i 2017-18
Formændene for aktivitetsudvalgene redegjorde for forestående arrangementer.

Ad 8. Sognetur til Berlin — orientering fra deltagerne
Deltagerne berettede om en veltilrettelagt, lærerig og spændende tur præget af et godt, inkluderende fællesskab mellem deltagerne.

Ad 9. Næste møde
Mødet holdes den 21. marts 2018 kl. 19.00 i Lystrup Kirke.

Ad 10. Eventuelt
Intet føres til protokols

Referent
Henrik Berger Pedersen

Rådsmøde i Lystrup


6. august kl. 19
……………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.