Lystrup & Elev kirker

Elev menighedsråd – beretning 2017/18

Af menighedsrådsformand
Lehn Bang-Mortensen


Reformationsjubilæet
2017 var Lutheråret, hvor næsten alt kirkeligt stod i Luthers tegn. Elsted, Lystrup og Elev sogne lavede Lutherrejse til Berlin og Wittenberg. Der var Lutherstafet, som besøgte flere kirker i vores område. Luthers Nøgle for konfirmander blev endnu en gang afviklet i Todbjerg.
Der er skrevet meget om Luther i årets løb så ikke mere her.

Menighedsrådet er kommet godt i gang, og der er gået halvandet år siden sidste valg. Det må dog bemærkes, at det at have et job, være småbørnsforældre og så samtidig være medlem af menighedsrådet kræver en god planlægning.
Det synes jeg, medlemmerne er gode til.

Vi har en gruppe gode medarbejdere, som er udvidet med endnu en ansat. Vi har pr. 1. januar ansat Lea Hankil Andersen som sognehusvært, og hun står for næsten alt, hvad der har med sognehuset at gøre. Udlån og udlejning af lokaler, rengøring, indkøb til menighedsrådets møder og kontakt til alle brugere af sognehuset. Lea er kommet godt fra start, og vi byder hende velkommen.

 

Babysalmesang
Som det fremgår af statistikken fødes der dejligt mange børn i Elev. Vi fortsætter derfor med babysalmesang, under ledelse af Birgitte Wedell-Wedellsborg.

 

Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjenesterne er kommet for at blive, da de til tider er tilløbsstykke med næsten 100 deltagere. Der startes i kirken hvor vore to præster på skuespillervis opfører et stykke fra bibelen.

 

Jubilæer
Der har i beretningsperioden været to 25-års jubilæer ved Elev Kirke. Vores skønne kirkesanger Alice Linneberg kunne den 1. september fejre jubilæum. Vi fejrede Alice ved kirkekaffen den 19. november. Tillykke med dagen og tak for mange gode år. Jeg havde selv fornøjelsen at blive fejret, da jeg første søndag i advent havde været medlem af Elev menighedsråd i 25 år. Tak for det.

 

Pilgrimsvandring
Det er efterhånden ved at blive en tradition, at påsken i Elev indledes med pilgrimsvandring. I år var vandringen under ledelse af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

 

Dåbsklude
Efter inspiration af vores tidligere kirkesanger, nu præst Ann Maj Lorenzen, har Ingerlise Brølling og Aase Holmgaard strikket dåbsklude, som bruges ved selve dåben. Forældrene får dåbskluden med hjem som et minde.

 

Friluftsgudstjenester
Elev Kirke er med i samarbejdet mellem Lisbjerg, Skejby, Elsted, Todbjerg og Mejlby som på skift afholder friluftgudstjeneste 2. pinsedag.
I år foregår det ved Elev Sognehus, og der vil efter gudstjenesten være udvidet fælles kirkekaffe med hjemmebag, sang og musik.

 

Skole-kirke samarbejde
Igen i år har der været skole-kirkeforløb for 3. klasser fra Elev og Hårup skoler.
Ud over at være samlet og få talt om, hvad der sker i kirken, har gruppen været en tur i teatret hos Gruppe 38. Gruppen har lavet et kunstprojekt med efterfølgende fernisering i Hårup Skole. I maj skal eleverne på besøg i Kongernes Jelling.
Godt at få børnene gjort interesseret i, hvad der sker i kirken.

 

Udstillinger i sognehuset
Vi fortsætter kunstudstillingerne i sognehuset. Det har indtil nu været lokale kunstnere og skole-kirke billedkunst. Ligeledes har der været en udstilling med fredsplakater, tegnet af skolebørn efter idé af Lions. Vi har haft en særlig udstilling af malerier m.v. fra Lystrup Møbelgenbrug. Her er var der mulighed for at købe kunst til rimelige penge og samtidig støtte et godt formål.

 

Folkekirkens Nødhjælp
Sædvanen tro deltog Elev sogn i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Det blev igen i år til et flot resultat. Tak, fordi indsamlerne overalt blev modtages så positivt.

 

Rollefordeling
Vore to præster har efter eget ønske og godkendelse af provst m.v. lavet en rollefordeling, så de kun deltager i menighedsråd og udvalg i det ene af de tog sogne i pastoratet. Lene Dahl-Hansen er tilknyttet Elev sogn. De kirkelige handlinger foregår som hidtil, og vi har fornøjelse af begge præster ved gudstjenester, barnedåb osv. Menighedsrådet har stor forståelse for, at præsterne gerne vil samle kræfterne i ét sogn.

 

Ny præst
Pr. 1. februar blev Lene Wagner ansat som sygehuspræst på halv tid på Skejby Sygehus. Ud over det at være sygehuspræst, er det kutyme, at præsten også er tilknyttet et sogn. Lene er tilknyttet Elev sogn og skal have nogle få tjenester i løbet af året. Der er præsteindsættelse den 13. maj ved provst Esben Thusgård med efterfølgende kirkekaffe i sognehuset. Her har menigheden mulighed for at hilse på vores nye præst.
Vi byder Lene velkommen.

 

Unge familier
Vi er så heldige, at der er en gruppe yngre familier i Elev, som har henvendt sig til menighedsrådet med forslag til børneprogram i forbindelse med gudstjenesten. Vi har i menighedsrådet taget imod forslaget, og det er nu sådan, at der normalt den første søndag i måneden er børneprogram. Vi begynder alle i kirken, og lige inden prædikenen synges der en kirke-børnesang vekslende mellem præst og menighed. Under prædikenen er der program i sognehuset for børn, og alle slutter i kirken. Ved altergangen bliver der brugt saftevand, så børn også kan være med. Efter gudstjenesten er der mulighed for spise frokost sammen i sognehuset mod en mindre betaling.
Frokosten arrangeres af de unge familier.

 

Mindfulnessgudstjenester
Lene Dahl-Hansen har siden sin ansættelse stået i spidsen for en række meditationsgudstjenester med forskellige temaer. Her er der mulighed for fordybelse og stilhed. Gudstjenesterne har fundet en form, hvor mange finder et frirum med fordybelse. Der afholdes normalt 3 gudstjenester både efterår og forår.

 

Frivillige
Vi er meget glade for de frivillige, som hjælper ved arrangementer. Vi har en trofast kerne af hjælpere. Stor tak til jer alle.
Har du lyst til at hjælpe, så henvend dig til vores sognehusvært, da vi godt kan bruge flere.

 

Nye
Elev menighedsråd har nedsat et Nye-udvalg, hvor vores sognepræst Lene Dahl-Hansen er formand. Udvalget skal være på forkant med alt, hvad der handler om Nye, hvor der om nogle år skal bygges en ny kirke.
Vi har indtil nu arbejdet med en folder, hvor vi vil fortælle nye beboere om, hvad vi har i Elev af foreninger, kirkeliv m.v. Menighedsrådet har derfor inviteret alle foreninger m.v., som er engageret i Elev, til at give et bidrag til folderen. Folderen skal være klar, når de første beboere til august flytter ind i Nye.
Vi har dog besluttet, at folderen til start skal uddeles til alle i Elev sogn.

 

Konfirmander
Der er konfirmation i Elev i år, det er dog kun med en enkelt konfirmand. Det skyldes, at Elev-børnene i konfirmationsalderen går i forskellige skoler uden for sognet og ofte ønsker at blive konfirmeret sammen de andre i klassen.
Vore præster er meget fleksible og finder løsninger med præstekollegaer, så selv om børnene følger undervisningen udenfor sognet, kan de bliver konfirmeret i Elev Kirke.

 

Visionsdag
Menighedsrådet og ansatte var i efteråret samlet en lørdag, hvor vi drøftede visioner og det videre arbejde. Vi har store udfordringer bl.a. i forbindelse med tilvæksten af nye indbyggere i Nye. Hvordan får vi fortalt, at vi har en kirke og et sognehus, og alt det der sker i sognet. En god dag med masser af ideer.
Til at hjælpe os igennem dagen, havde vi en lokal borger, Allan Vestergaard, hvis arbejdsområde bl.a. er organisationsudvikling.

 

Gudstjenestetider
Vi har drøftet gudstjenester i perioden og har sammen med Lystrup menighedsråd aftalt, at der er en klokken-11.00 gudstjeneste ca. hver måned Elev. Det bliver i forbindelse med kirkekaffen, så præsten ikke hurtigt skal videre til gudstjeneste i Lystrup.

 

Sognegrænse
Sognegrænse til Lisbjerg er nu flyttet, så en del af Lisbjerg sogn er overflyttet til Elev sogn, så hele Nye ved fuld udbygning er beliggende i Elev sogn. Det drejer sig om i alt 18 adresser, som nu modtager vores sogneblad og andre publikationer fra Elev Kirke. De har også modtaget et velkomstbrev, hvor vi byder dem velkommen og vejleder i, hvordan de kan forsætte tilknytningen til Lisbjerg Kirke, som mange naturligt har.

 

Fakta om Elev sogn
I Elev sogn var der pr. 1. januar 2018 1.455 indbyggere, heraf var 1.203 medlem af folkekirken, svarende til 83%, som er uforandret i forhold til året før.

Fra sogne Portalen vedr. 2017 — i parentes 2016
Antal fødte: 34 (21)
Antal døde: 2 (3)
Antal døbte: 29 (23)
Antal konfirmerede: 0 (8)*
Antal kirkelige vielser 1 (3)
Antal kirkelige velsignelser 1 (2) **
Antal kirkelige begravelser 2 (3)

*Da skoleeleverne ikke går på Elev Skole, når de når konfirmationsalderen, bliver nogle konfirmeret i andre kirker.

**Par der tidligere er borgerligt gift.

Informationen fra kirken til borgerne i Elev sogn foregår ved uddeling af sogneblad og brug af hjemmesiden; begge dele er fælles med Lystrup sogn.
Herudover omdeler vi løbesedler ca. 10 gange om året til alle sognets husstande om kirkens arrangementer.
På løbesedlen kan der, hvis der er plads, også komme information fra grupper i sognet, når blot det drejer sig om åbne arrangementer.
Hertil kommer Elev Kirkes facebookside.

Vi har stadig et godt samarbejde med Lystrup menighedsråd.
Ud over at vi har fælles medarbejdere, samt præstegårdsudvalg (præsteboligen i Bygaden) samarbejder vore aktivitetsudvalg også om større, fælles arrangementer.
I denne beretnings periode arrangerede vi koncert med Fangekoret. I dette arrangement deltog også Elsted menighedsråd.

Tak til alle, som har støttet Elev Kirkes arbejde — frivillige, præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser sammen med jer.

Den 22. april 2018
Lehn Bang-Mortensen

Påsken er kirkens vigtigste højtid, og påskedag er vores kirke altid flot pyntet.
Udenfor har vi vores kirkegård, som altid er repræsentabel og et besøg værd takket være vores dygtige graver.
... og sognehuset. Det blev i 2017 kåret til årets lokalitet i 8520-området.
En rigtig hyggelig tradition er, når vi fejrer 5-års dåbsjubilarerne. Først i kirken derefter i sognehuset.
For de lidt større børn arrangerede vi sammen med Lystrup menighedsråd børneoperaen med 'De tre Tanter'.
Spaghettigudstjenesterne er for børn i alle aldre. Her kom julemanden forbi den sidste dag i november.
Tredje juledag må vi ikke glemme, der har vi altid den traditionsrige juletræsfest.
Som led i samarbejdet med skolerne i området bliver der her arbejdet på livet løs med et kunstprojekt.
Genkendelsens glæde: Der er børneprogram under gudstjenesten og bagefter frokost i sognehuset.
Som led i vores diakonale arbejde havde vi en kunstudstilling med effekter fra Genbrugsen på Sønderskovvej.
Aktiviteterne er mange i sognehuset. Her er vi til foredrag under Lutherstafetten, hvor Peter Værum bliver præsenteret af Hans Boas.
Vi forstår at hygge os her i Elev ...
... mens de unge spiller ved musikcafeen.
... og der er plads til musikanter i alle aldersgrupper.
Musik og brunch er et af vores nye tiltag i Elev Kirke.
Og en forårsaften blev vi præsenteret for anderledes rytmer, de afrikanske.
Endelig må vi ikke glemme den årlige sogneudflugt.
Køretøjer på linie. Ejermændene er enten i kirke eller sognehuset. Vi ses!

Det sker i Elev


Download plakat