Lystrup & Elev kirker

Vielse og kirkelig velsignelse

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed,
og en dag som mange ser frem til.
Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden
foran familien, vennerne og Gud selv.

© Inge Lynggaard Hansen

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

Men et kirkebryllup handler også om den kristne tydning af tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

Det skal I gøre
Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på. 

Lav en aftale
I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Lystrup eller Elev kirke, hvis I bor eller har boet i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til sognet, f.eks. gennem en kirkelig handling som dåb eller konfirmation.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest
I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

Vælg vidner
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (borger.dk) til jeres kirkekontor.

Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i Lystrup eller Elev Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold for på den måde at få input til vielsestalen.

Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til ham eller hende.

Sådan foregår vielsen
Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen.

Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen. Vielsen starter med, at præsten holder en tale til jer som brudepar. Derefter rejser I jer, så I står foran alteret. Så kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden.

Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på. 


I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på jeres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med Fadervor og fredshilsen.

Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen og sidste salme.

Under orgelmusik går I ud af kirken sammen.

 


 

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god idé at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet?
Eller skal I følges?

Mange vælger, at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet som et symbol på, at han afleverer sin datter.

Hvem skal sidde hvor i kirken?

Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken.

Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.

Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bære alt dette til sit bryllup.

Hvis I vil følge traditionen, er det en god idé at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.

Skal I have ringe på?
Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

Valg af salmer
Her er nogle eksempler på gode salmer, som kan synges ved en vielse eller kirkelig velsignelse:
2 Lover den Herre, den mægtige konge med ære
10 Alt hvad som fuglevinger fik
12 Op al den ting, som Gud har gjort
289 Nu bede vi den Helligånd
290 I al sin glans nu stråler solen
402 Den signede dag med fryd vi ser
494 Kærlighed fra Gud
696 Kærlighed er lysets kilde
700 Jeg ved en blomst så favr og fin
702 Alterlyset i Herrens hus
703 Det er så yndigt at følges ad
705 Vi beder, Herre, for de to
706 I blev skabt som mand og kvinde

På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan man læse teksterne og høre melodierne.

 

Kirkelig velsignelse

Mange vælger at blive gift på rådhuset.

Det kan der være mange årsager til. Senere vælger de så at få en kirkelig velsignelse og i den forbindelse holde en fest for venner og familie. En kirkelig velsignelse foregår omtrent på samme måde som en vielse i kirken.

I henvender jer til kirkekontoret og aftaler tidspunkt for den kirkelige handling, og I skal have en samtale med præsten forud for den kirkelige velsignelse.

Selve den kirkelige velsignelse starter med salme, hilsen, bøn, bibellæsning og tale til parret.

Præsten siger derefter: "I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab. Så tilspørger jeg dig (mandens navn): Vil du vil elske og ære (kvindens navn) og leve med hende i medgang og modgang, indtil døden adskiller jer?"

Præsten spørger kvinden på samme måde. Efter at parret har sagt ja til dette spørgsmål, siger præsten: "Så skal I da trofast holde sammen, dele livets glæder, opdrage jeres børn efter Guds vilje, bære hinandens byrder og være hinanden til opmuntring og trøst.

Men dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves. Derfor vil vi nu bede:"

Derefter følger en velsignelsesbøn over parret, som knæler, mens præsten lægger sine hænder på deres hoveder.

Bønnen slutter med Fadervor.

Parret sætter sig, og man synger den anden salme.

Sidste del af den kirkelige velsignelse forløber på samme måde som ved vielsen: Først takkebøn, så velsignelsen og sidste salme, inden parret går ud af kirken sammen.

Kordegnekontoret


Lystrup Centervej 80
8520 Lystrup

Tlf. 8622 7976
Mail: lystrup.sogn(at)km.dk

Kontortid
Mandag-torsdag kl. 9.30-13
Torsdag også kl. 16-18
Fredag kl. 11-13

Del dette: