Vielse og kirkelig velsignelse


Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om den kristne tydning af tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse, der foregår på omtrent samme måde som vielsen.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

Men et kirkebryllup handler også om den kristne tydning af tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse, der foregår på omtrent samme måde som vielsen.

Det skal I gøre
Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på. 

Lav en aftale
I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Lystrup eller Elev kirke, hvis I bor eller har boet i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til sognet, f.eks. gennem en kirkelig handling som dåb eller konfirmation.

For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest
I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

Vælg vidner
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (borger.dk) til jeres kirkekontor.

Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i Lystrup eller Elev Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold for på den måde at få input til vielsestalen.

Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når I har henvendt jer for at blive viet i kirken. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til ham eller hende.

Valg af salmer
På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan I finde forslag til salmer. Her kan I lytte til melodierne.

Kordegnekontoret

Lystrup Centervej 80
8520 Lystrup

Tlf. 8622 7976
Mail: lystrup.sogn(at)km.dk

Kirkekontorets åbningstid
Mandag til torsdag kl. 9.30-13
Fredag kl. 11-13

Del dette: