En samtale med en præsten, sjælesorg


Man kan altid henvende sig til præsten, hvis man har sorger eller bekymringer, som man har svært ved at tale med andre om.

Præsten har tavshedspligt, og det, som man taler om med sin præst, kommer ikke videre.

Ofte følger præsten op med et besøg hos den, som sidder alene tilbage efter et dødsfald.

Der kan også være situationer med alvorlig sygdom, hvor der er brug for en fortrolig snak med præsten.

Hvis man ønsker det, vil præsten gerne holde en andagt i hjemmet — evt. også holde hjemmealtergang hos syge, der ikke er i stand til at komme i kirken.

Hvis altså du/I har behov for, at præsten kommer til jer, skal I tage kontakt til præsten, så I kan lave en aftale.

Det kan være svært som præst i et stort forstadssogn at have overblik over, hvor der er behov.
Derfor er præsten afhængig af, at borgerne også selv henvender sig, hvis de har brug for en samtale.

Kontaktinfo

Sognepræst Hans Boas
Tlf.: 8622 9290
Mobil: 2320 2392
Mail: hhmb(at)km.dk

Sognepræst Lene Dahl-Hansen
Tlf.: 2960 3460
Mail: led(at)km.dk

Del dette: