Lystrup & Elev kirker

Konfirmation


Konfirmander årgang 2018, 7.a fra Lystrup Skole

Når et lille barn bliver døbt, er det forældrene eller gudmor/gudfar, der siger ja på det lille barns vegne. Ved konfirmationen er det den unges tur til at sige sit ja til den kristne tro.

Men ved konfirmationen bekræfter Gud også det løfte, han gav, da barnet blev døbt: "Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende".

Gud bekræfter altså, at han vil være der for det menneske, som engang blev døbt, og som nu skal konfirmeres.

Konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler eller måle troen. Konfirmation er ikke en eksamen, hvor man skal prøves i, om man nu tror på den rigtige måde.

Konfirmation er en bekræftelse på, at det, som Gud har lovet, står til troende. Det kan du regne med.

Tro og tvivl følger hinanden. Og så er det jo heldigt, at det ikke kun er konfirmanden, der skal sige sit ja. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med de unge.

Konfirmationen ikke siger noget om, hvor stor troen er. Konfirmationen er menneskets ja til at blive velsignet, og ja til at Gud hører med til vores tilværelsesforståelse.

Man skal selvfølgelig være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis barnet ikke allerede er døbt, skal han eller hun altså døbes før konfirmationen, f.eks. før konfirmationsforberedelsen starter, eller efter nytår, hvor vi er nået omtrent halvvejs i forløbet.

 

Hvad laver vi?

At "gå til præst" er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Det er noget, som man frivilligt melder sig til, men også forpligter sig til at deltage i.

Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når du går til præst, lærer du om Gud og Jesus og om kirken. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør.

Vi prøver også på at forholde os til, hvordan det er, når man oplever modgang. Vi læser, ser film, tager på pilgrimsvandring og går i teateret.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den ungdomsgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Lystrup og Elev kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads — nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.


Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og så siger vi trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn og spørger: "Vil du konfirmeres i den kristne tro?". Det bekræfter du ved at sige ja og blive velsignet.

Derefter læser præsten et bibelvers eller salmevers, som du selv har valgt; det er dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.

Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at bede Fadervor sammen. Efter en salme følger nadver, som alle er velkommen til at deltage i.

Til sidst går konfirmanderne ud af kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

 

Her er eksempler på nogle af de salmer vi synger meget med konfirmanderne

11 Nu takker alle Gud
41 Lille Guds barn, hvad skader dig
68 Se, hvilket menneske, se hvilket sind
70 Du kom til vor runde jord
192 Hil dig, frelser og forsoner
289 Nu bede vi den Helligånd
331 Uberørt af byens travlhed
370 Menneske, din egen magt
218 Krist stod op af døde
749 I østen stiger solen op
752 Morgenstund har guld i mund
754 Se nu stiger solen af havets skød
787 Du som har tændt millioner af stjerner

På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan man læse teksterne og høre melodierne.

Dertil kommer sangen "Kære linedanser" som ikke står i salmebogen.

Konfirmationer 2019


Lystrup Kirke

Børnenes Akademi:
Lørdag, den 11. maj

Lystrup Skole:
7.x: Fredag, den 17. maj
7.y: Lørdag, den 18. maj
7.z: Søndag, den 19. maj

Elev Kirke
Lørdag, den 4. maj
Søndag, den 5. maj
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
Kommende konfirmationer

Del dette: