Lystrup & Elev kirker

Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed.
Derfor er det en rigtig festdag i kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.


Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en gave fra Gud til barnet. Som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.


Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen, men der er også mulighed for, at dåben kan finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste om lørdagen.

1. lørdag i måneden er der som regel mulighed for lørdagsdåb i Lystrup Kirke.
2. lørdag i måneden er der som regel mulighed for lørdagsdåb i Elev Kirke.

Hvis dit barn skal døbes, så tag kontakt til kordegnen for Lystrup og Elev kirke (tlf. 8622 7976), så finder I sammen et tidspunkt til dåben.

 

Du får udleveret en dåbsfolder, som det vil være godt at have læst igennem inden dåbssamtalen med den præst, som har gudstjenesten.

Ved dåbssamtalen vil præsten fortælle mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

 

Faddere
En fadder er vidne til dåben og skal "tilse at barnet vokser op i den kristne tro".

Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.

Fadderne kan give barnet gaver for at minde barnet om dåben. Et dåbslys eller en lille bog med bibelske fortællinger, et billede til værelset eller noget musik.

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt.

I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

 

Sådan foregår dåben
En dåb i Lystrup eller Elev kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.


Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.


Præsten starter med en lovprisning, korstegnelse og bøn. Derefter følger læsningen om Jesus og de små børn. I fællesskab beder menigheden Fadervor, for det barn, som skal døbes.

Efter fælles trosbekendelse i kor, spørger præsten den, der bærer barnet, om barnets navn, om forsagelsen og troen:


Præsten spørger: "Hvad er barnets navn".

Den, der bærer barnet, siger barnets navn.

N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? — Ja!


Tror du på Gud Fader, den Almægtige, på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, og på Helligånden? — Ja!

Vil du døbes på denne tro? — Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange — for Gud Fader, Søn og Helligånd — sådan velsignes og genfødes barnet i dåben til livet som et Guds barn.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten med nadver.

I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten, når gudstjenesten slutter, mens organisten spiller postludiet.

Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er det muligt at gå ud lidt med den lille og sørge for det, der nu skal gøres, så der er ro på igen, og så bare sætte sig ind i kirken igen.

 

Traditioner
I Lystrup og Elev kirker giver vi "Min allerførste Bibel" som gave, når et lille barn bliver døbt.

Vi vil også opfordre jer til at deltage i 5-års dåbsjubilæet, som i får en skriftlig invitation til, og i øvrigt deltage i nogle af de børnegudstjenester, vi arrangerer.

 

Salmer
Her er nogle eksempler på salmer, som tit bliver sunget lige efter dåben:

674 Sov sødt, barnlille (vers 1+2+7)
441 Alle mine kilder
446 O, lad din Ånd nu med os være
448 Fyldt af glæde over livets under
449 Vor Herre tar de små i favn
450 Du kommer, Jesus i vor dåb
41 Lille Guds barn, hvad skader dig
49 Ingen er så tryg i fare

På hjemmesiden, Den Danske Salmebog Online, kan man læse teksterne og høre melodierne.

Hvis dit barn skal døbes


Så tag kontakt til kordegnen for Lystrup og Elev kirke, tlf. 8622 7976.

Dåbsbrochure


Vi har lavet en brochure, der fortæller dig om dåben.
Klik på billedet, og du kan læse i ro og mag.

Del dette: