Dåb


Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed.
Derfor er det en rigtig festdag i kirken, hver gang et lille barn bliver døbt.
Barnet bliver døbt på den kristne tro og har troen med sig i bagagen resten af livet.

I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en gave fra Gud til barnet.
Som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.


Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen, men der er også mulighed for, at dåben kan finde sted ved en særlig dåbsgudstjeneste om lørdagen.

1. lørdag i måneden er der som regel mulighed for lørdagsdåb i Lystrup Kirke.
2. lørdag i måneden er der som regel mulighed for lørdagsdåb i Elev Kirke.

Hvis dit barn skal døbes, så tag kontakt til kordegnen for Lystrup og Elev kirke (tlf. 8622 7976), så finder I sammen et tidspunkt til dåben.

Du får udleveret en dåbsfolder, som det vil være godt at have læst igennem inden dåbssamtalen med den præst, som har gudstjenesten.

Ved dåbssamtalen vil præsten fortælle mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Faddere
En fadder er vidne til dåben og skal hjælpe med at fortælle barnet om den kristne tro. I gamle dage var faddere vidner på, at barnet var blevet døbt, hvis man nu blev i tvivl, eller nogle stillede spørgsmålstegn ved det. I dag slår man bare op i den elektroniske kirkebog for at finde ud af den slags, så rollen som fadder er nu mere en tillidserklæring fra forældrene og et signal om, at man ønsker, at fadderne skal være en del af barnets liv.

Måske tænker forældrene også på, at fadderne kan give barnet noget andet i forhold til det med tro og kristendom, end forældrene selv kan, eller at det er vigtigt, at deres barn har flere voksne at snakke med om de store ting i livet.

Der skal være mindst to og højst fem faddere. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund og skal minimum have den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.
I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Gudfaderen eller gudmoderen er den person, som bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Salmer
På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan I finde forslag til salmer. Her kan I lytte til melodierne.

Dåbsklude
I Lystrup og Elev kirker får alle dåbsfamilier en særlig dåbsklud med hjem. Det er frivillige fra sognet, som har strikket dåbskludene med forskellige motiver.

Hvis dit barn skal døbes

Så tag kontakt til kordegnen for Lystrup og Elev kirke, tlf. 8622 7976.

Dåbsbrochure

Vi har lavet en brochure, der fortæller dig om dåben.

Måske er du også interesseret i:

Del dette: