Begravelse og bisættelse


En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde indrammet af det kristne budskab om opstandelsen.

Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre
I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten "anmodning om begravelse eller ligbrænding" på borger.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård. På Kirkeministeriets borgerinformation kan du finde praktiske råd til pårørende.

Borgere i Lystrup sogn benytter fortrinsvis Elsted kirkegård. Elev Kirke har egen kirkegård.

Der findes også to kommunale kirkegårde i Aarhus Kommune, henholdsvis Nordre og Vestre kirkegård.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerinformation.

Samtale med præsten
Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske.

Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen.

Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.
 Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Valg af salmer til begravelsen/bisættelsen
På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan man finde forslag til salmer, som kan bruges til begravelsen eller bisættelsen. Her kan man lytte til melodierne.

Kordegnekontoret

Lystrup Centervej 80
8520 Lystrup

Tlf. 8622 7976
Mail: lystrup.sogn(at)km.dk

Kirkekontorets åbningstid
Mandag til torsdag kl. 9.30-13
Fredag kl. 11-13

Kontaktinfo

Sognepræst Hans Boas
Tlf.: 8622 9290
Mobil: 2320 2392
Mail: hhmb(at)km.dk

Sognepræst Lene Dahl-Hansen
Tlf.: 2960 3460
Mail: led(at)km.dk

Del dette: