Lystrup & Elev kirker

Begravelse og bisættelse

Når man mister et menneske, man elsker,
har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse.
Og man har brug for at mindes. I kirken er der plads til alt det.


Valg af salmer


Nedenstående salmer er poetisk stærke salmer, som kan bruges ved begravelser og bisættelser:

3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
26 Nærmere, Gud til dig
31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud
33 Han, som har hjulpet hidindtil
36 Befal du dine veje
49 Ingen er så tryg i fare
50 Under dine vingers skygge
51 Jeg er i Herrens hænder
52 Du Herre Krist
117 En rose så jeg skyde
121 Dejlig er jorden
122 Den yndigste rose er funden
192 Hil dig, frelser og forsoner
217 Min Jesus, lad mit hjerte få
218 Krist stod op af døde
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
236 Påskeblomst, hvad vil du her
289 Nu bede vi den Helligånd
321 O, kristelighed
375 Alt står i Guds faderhånd
401 Guds ord det er vort arvegods
538 At sige verden ret farvel
541 Vær du mig nær
549 Vi takker dig for livet
550 Nu er livet gemt hos Gud
551 Der er en vej, som vi alle går alene
552 Nu har du taget fra os
557 Her vil ties, her vil bies
565 Med sorgen og klagen hold måde
566 Er livet alt lifligt her neden
675 Gud, vi er i gode hænder
678 Guds fred er glæden i dit sind
728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 Nu falmer skoven trindt om land
732 Dybt hælder året i sin gang
754 Se, nu stiger solen af havets skød
770 Jeg er træt og går til ro
773 Bliv hos os, når dagen hælder
778 Fred hviler over land og by
779 Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred
783 Kirkeklokke, mellem ædle malme
784 Altid frejdig, når du går
785 Tunge, mørke natteskyer
786 Nu går solen sin vej
787 Du, som har tændt millioner af stjerner

På hjemmesiden Den Danske Salmebog Online kan man læse teksterne og høre melodierne.

En kirkelig begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelsen som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Det skal du gøre
I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Du finder blanketten "anmodning om begravelse eller ligbrænding" på borger.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård. På Kirkeministeriets borgerinformation kan du finde praktiske råd til pårørende.

Samtale med præsten
Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske.

Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen.

Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.
 Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Husk at præsten også er der for at støtte og lytte.

Han eller hun er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen
Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde.

Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, snakker vi om det til samtalen inden. Se i øvrigt listen til venstre med eksempler på gode salmer til begravelsen.

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå".

De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv (skabelse og tak) — død (afsked og sorg) — liv (tro og håb for fremtiden).


Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Borgere i Lystrup sogn benytter fortrinsvis Elsted kirkegård. Elev Kirke har egen kirkegård.

Der findes og to kommunale kirkegårde i Aarhus Kommune, henholdsvis Nordre og Vestre kirkegård.

Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerinformation.

Kontakt info


Sognepræst Hans Boas
Tlf.: 8622 9290
Mobil: 2320 2392
Mail: hhmb(at)km.dk

Sognepræst
Lene Dahl-Hansen

Tlf.: 2960 3460
Mail: led(at)km.dk

Del dette: