Medlem af folkekirken


Automatisk medlem
For at blive medlem af folkekirken skal man være døbt.
Bliver man som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver man samtidig medlem af folkekirken.
__________________

Døbt i udlandet eller andet kristent trossamfund
Er man døbt med en kristen dåb uden for folkekirken, her eller i udlandet, kan man blive optaget i folkekirken ved at henvende sig til sognepræst Hans Boas (kirkebogsførende, kbf) eller kordegnen i Lystrup Kirke og tage dåbsattesten med.

Indrejse til Danmark
En person, der er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet — uanset sit statsborgerskab — bliver medlem af folkekirken ved at få bopæl i Danmark, medmindre man selv skriftligt meddeler, at man ikke vil være medlem.

På den blanket, som bruges, når man skal anmelde sin indrejse til Danmark til folkeregistret, er der en rubrik, hvor man kan markere "ja" eller "nej" til medlemskab af folkekirken.

Medlemskabet af folkekirken træder automatisk i kraft, hvis man ikke senest 6 måneder efter at være tilmeldt folkeregistret har meddelt til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man bor, at man ikke vil være medlem.
__________________

Genindmeldelse
Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl.

Find præstens e-mailadresse eller postadresse her

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest. 
__________________

Kun ét medlemskab
Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund.
Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskab af folkekirken.
Det sker dog ikke automatisk. Du skal selv melde dig ud.
__________________

Udmeldelse
Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til det sogn, du bor i.
Enten til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret.

Genindmeldelse

Hvis du ønsker at genindmelde dig i folkekirken, skal du henvende dig til kordegnen i Lystrup Kirke eller til den kirkebogførende (kbf) præst, som altid er parat til en samtale i forbindelse med optagelse af medlemmer i folkekirken.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Kirkekontoret

Send sikker mail til:
Kordegnen

Sognepræst Hans Boas (kbf)

Send sikker mail til
Hans Boas

Del dette: