Udvalg, bestyrelsesposter og tilidshverv

I Lystrup Kirke sker der rigtigt meget.
Derfor har vi forskellige udvalg, der står for idéudvikling og koordinering.


Udvalg i Lystrup Kirke

Aktivitetsudvalg

Mona Engelbrecht (formand)
Bitten Andersen
Hanne Nellemann Jørgensen
Hans Boas
Kirsten Johanne Vase
Kirsten Nymann Pedersen
Lars Nabe-Nielsen


Budget- og regnskabsudvalg

Kirsten Nymann Pedersen (formand)
Hans Jørgen Andersen
Karsten Mumm
(Henrik Berger Pedersen, regnskabsfører)


Kirkeudvalg

Mogens Petersen (formand)
Benny Vingborg
Hans Boas
Karsten Mumm


Kunstudvalg

Hans Boas (formand)
Egon Rasmussen
Hanne Nellemann Jørgensen
Kirsten Johanne Vase


Præstegårdsudvalg

Benny Vingborg (formand)
Mogens Petersen
(Unnur Mjöll Vestergaard og
Kaja Binder Pedersen fra Elev)


PR- og kommunikationsudvalg

Benny Viingborg
Hans Boas


Redaktionsudvalg

Hans Boas (formand)
Kirsten Johanne Vase
Peder Høy Kristensen
(Kaja Binder Pedersen og 
Lene Dahl-Hansen fra Elev)


Valgbestyrelse

Benny Vingborg (formand)
Karsten Mumm
Mogens Petersen


Interne tillidsposter


Besøgstjenesten

Benny Vingborg, repræsentant i bestyrelsen


Lystrup Genbrugscenter og
Lystrup Møbel Genbrug

Repræsentanter i bestyrelsen:
Kristian Bork Sørensen (formand)
Peder Worm
Mona Engelbrecht
……………

(Evy Benthe Hansen kasserer)
(3 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne)


Lystrup Sognestøtte

Hans Jørgen Andersen, formand
Charlotte Louise Lundgaard (orlov)
Mogens Petersen
Mona Engelbrecht


Sogneindsamling

Kirsten Nymann Pedersen, indsamlingsleder
Hanne Nellemann Jørgensen


Kontaktpersoner til eksternt kirkeligt arbejde

Danske Sømands- og Udlandskirker

Kirsten Nymann Pedersen, kontaktperson


Elstedrådets kirke- og kirkegårdsudvalg

Mogens Petersen, observatør


Kirkens Korshær

Hans Jørgen Andersen, kontaktperson


Samvirkende Menighedsplejer

Hanne Nellemann Jørgensen, kontaktperson


Skole-kirke samarbejdet

Kontaktpersoner:
Bitten Andersen
Hans Boas
Kirsten Johanne Vase

Kommende menighedsrådsmøde

Fælles rådsmøde i Lystrup-Elev pastorat
30. september kl. 19

Download dagsorden


6. oktober kl. 19


Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted første tirsdag i måneden, med mindre anden dato er angivet ovenover.
Dog ikke i juli.
Møderne holdes i
Lystrup Kirkes lokaler.