Udvalg, bestyrelsesposter og tilidshverv

I Elev Kirke sker der rigtigt meget.
Derfor har vi forskellige udvalg, der står for idéudvikling og koordinering.


Udvalg i Elev Kirke

Aktivitetsudvalg

Lene Dahl-Hansen (formand)
Arne Christensen
Christian Skovgaard Flarup
Karen Sandager Bilde
Lea Hankil Andersen
Martha Bo Almskou


Gudstjenesteudvalg

Lehn Bang-Morgensen (formand)
Arne Christensen
Kaja Binder Pedersen
Karen Sandager Bilde
Lene Dahl-Hansen
Martha Bo Almskou
Allan Vestergaard


Kirke- og kirkegårdsudvalg

Allan Vestergaard (formand)
Lehn Bang-Mortensen
Lene Dahl-Hansen
Martha Bo Almskou


Kunstudvalg

Kaja Binder Pedersen (formand)
Karen Sandager Bilde 


Nye-udvalg

Lene Dahl-Hansen (formand)
Arne Christensen
Karen Sandager Bilde
Lehn Bang-Mortensen
Martha Bo Almskou 


Præstegårdsudvalg

Benny Vingborg, fra Lystrup (formand)
Kaja Binder Pedersen
Allan Vestergaard
(Mogens Petersen fra Lystrup) 


Redaktionsudvalg

Hans Boas (formand)
Kaja Binder Pedersen
Lene Dahl-Hansen
(Peder Høy Kristensen
og Kirsten Johanne Vase fra Lystrup) 


Valgbestyrelse

Lehn Bang-Mortensen (formand)
Kaja Binder Pedersen
Allan Vestergaard 


Interne tillidsposter


Besøgstjenesten

Lene Dahl-Hansen, repræsentant i bestyrelsen


Elev Sognehus

Lehn Bang-Mortensen, daglig leder


Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Karen Sandager Bilde, indsamlingsleder


Løbesedler og plakater

Martha Bo Almskou, ansvarlig


Kontaktpersoner til eksternt kirkeligt arbejde


Skole-kirke samarbejdet

Lene Dahl-Hansen, kontaktperson


SOS Børnebyerne

Martha Bo Almskou, kontaktperson

Kommende menighedsrådsmøde

11 august kl. 19
Download dagsorden


Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted i Elev Sognehus, med mindre andet er angivet.