Elev Kirkes menighedsråd


Ved menighedsrådsvalget i 2016 blev der valgt seks medlemmer til rådet.

Desuden består menighedsrådet vores to præster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen,
samt en medarbejderrepræsentant.

Det nye råd har konstitueret sig, som det fremgår nedenfor.

Funktionsperioden går fra 1. søndag i advent 2016 til udgangen af kirkeåret 2020.

Formand
Lehn Bang-Mortensen

Tlf. 2086 6260
lehn(at)fiber.dk

Adresse
Petersmindevej 110
8520 Lystrup

Udvalg
Gudstjenesteudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Udvalg omkring byen Nye
Valgbestyrelsen, formand

Ansvarsområder
Byggesagkyndig
Elev Sognehus


Næstformand
Karen Sandager Bilde

Tlf. 8623 2350
Mobil 2012 0150

Adresse
Stokbrovej 34
8520 Lystrup

Udvalg
Aktivitetsudvalg
Gudstjenesteudvalg
Kunstudvalg
Udvalg omkring byen Nye

Ansvarsområde
Koordinator for sogneindsamlingen til  Folkekirkens Nødhjælp


Kasserer
Martha Bo Almskou

Tlf. 8623 2113

Adresse
Stokbrovej 63
8520 Lystrup

Udvalg
Aktivitetsudvalg
Gudstjenesteudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Udvalg omkring byen Nye

Ansvarsområde
Kontakt til SOS Børnebyerne
Løbesedler


Kontaktperson til de ansatte
Kaja Pedersen

Tlf. 8623 1843

Adresse
Stokbrovej 72
8520 Lystrup

Udvalg
Gudstjenesteudvalg
Kunstudvalg, formand
Præstegårdsudvalg
Redaktionsudvalg
Valgbestyrelsen


Arne Christensen

Tlf. 8623 1505
Mail: a.h.christensen(at)fiber.dk

Adresse
Kjeldsbjergvej 3
8520 Lystrup

Udvalg
Aktivitetsudvalg
Gudstjenesteudvalg
Udvalg omkring byen Nye


Menigt medlem
Allan Vestergaard

Tlf. 2891 2775
Mail: allan(at)sagapsykologerne.dk

Udvalg
Gudstjenesteudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg, formand
Præstegårdsudvalg
Valgbestyrelsen


Valgt uden for menighedsrådet

Kirkeværge
Poul Erik Beck Pedersen

Tlf. 8623 1843

Adresse
Stokbrovej 72
8520 Lystrup

Kommende menighedsrådsmøde

11 august kl. 19
Download dagsorden


Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted i Elev Sognehus, med mindre andet er angivet.

Del dette: