Elev menighedsråd – beretning 2018/19

Af menighedsrådsformand
Lehn Bang-MortensenI menighedsrådet er der sket ændringer. Lise Søndergård Thomsen er sammen med sin mand rejst til Singapore, hvor han har fået arbejde. Første suppleant Arne Christensen er derfor indtrådt i menighedsrådet pr. 01.04.2019. Arne har været med før og kender derfor arbejdet. Velkommen til Arne og en stor tak til Lise for et godt arbejde.

Påsken er kirkens vigtigste højtid, og påskedag er vores kirke altid flot pyntet.

Der er ikke sket ændringer i medarbejderstaben. Vi har en gruppe dygtige medarbejdere, som på bedste vis er med til, at besøgende i kirke og på kirkegård føler sig velkomne.

Arrangementer
I årets løb er har vi mange forskellige arrangementer, lige fra en koraften til foredrag om en fange, der afventer sin henrettelse på en dødsgang i et fængsel i USA.

Udstillinger i sognehuset
Vi fortsætter kunstudstillingerne i sognehuset. Det har indtil nu været fortrinsvis lokale kunstnere og skole-kirke billedkunst.

Sognehuset bliver flittigt brugt — her udsmykket af børn fra Elev Skole.

Babysalmesang
Som det fremgår af statistikken, fødes der dejligt mange børn i Elev. Vi fortsætter derfor med babysalmesang under ledelse af Anne Henriksen.

Kor
Det er, efter en pause, igen lykkedes at få et voksenkor etableret. Koret ledes af Maria Norby og er kommet godt fra start.

I sognehuset har vi også haft intimkoncert med Northern Assembly.

Spaghettigudstjenester
Spaghettigudstjenesterne er kommet for at blive. Der startes i kirken, hvor vore to præster på skuespillervis opfører et stykke fra bibelen. Herefter går børn og forældre over i sognehuset, hvor frivillige har lavet spaghetti med kødsovs.

Pilgrimsvandring
Det er efterhånden ved at blive en tradition, at påsken i Elev indledes med pilgrimsvandring palmesøndag. Igen i år var vandringen under ledelse af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Friluftsgudstjeneste
Elev Kirke er med i samarbejdet mellem Lisbjerg, Skejby, Elsted, Todbjerg, Lystrup og Mejlby sogne, som på skift afholder friluftgudstjeneste 2. pinsedag. I 2018 foregik det ved Elev Sognehus, og der var efter gudstjenesten udvidet fælles kirkekaffe med hjemmebag, sang og musik. Vejret var med os, og der var stort fremmøde.

Udenfor havde vi 2. pinsedag friluftsgudstjeneste.

Skole-kirke samarbejde
Igen i år har der været skole-kirkeforløb for 3. klasser fra Elev og Hårup skoler. Ud over at være samlet og talt om hvad der sker i kirken, har gruppen været en tur i teatret hos Gruppe 38.
Gruppen har lavet et kunstprojekt med efterfølgende fernisering i Elev Sognehus.
I maj var de på besøg i Kongernes Jelling. Godt at få børnene gjort interesseret i, hvad der sker i kirken.

Et par spilopmagere på udflugt.

Folkekirkens Nødhjælp
Sædvanen tro, deltog Elev sogn i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Det blev igen i år til et flot resultat. Tak, fordi indsamlerne overalt blev modtaget så positivt.

Hjælpepræst
Pr. 1. februar 2018 blev Lene Wagner ansat som sygehuspræst på halv tid på Skejby Sygehus. Ud over det at være sygehuspræst er det kutyme, at præsten også er tilknyttet et sogn. Lene er tilknyttet Elev sogn og skal have nogle få tjenester i løbet af året. Denne stilling var dog tidsbegrænset, men er nu lavet om til en fast stilling, som Lene Wagner har søgt og fået pr. 1. maj 2019. Vi byder Lene velkommen tilbage igen. Så vi kan fortsætte det gode samarbejde.

Tre præster flankeret af to provster.

Den første søndag i måneden er der gudstjeneste med børneprogram. Under prædikenen er der program i sognehuset for børn, og alle slutter i kirken. Ved altergangen bliver der brugt saftevand, så børn også kan være med. Efter gudstjenesten er der mulighed for spise frokost sammen i sognehuset mod en mindre betaling. Frokosten arrangeres af de unge familier.

Mindfulnessgudstjenester
Lene Dahl-Hansen har siden sin ansættelse stået i spidsen for en række meditationsgudstjenester med forskellige temaer. Her er der mulighed for fordybelse og stilhed. Gudstjenesterne har fundet en form, hvor mange finder et frirum med fordybelse.

Vi har mange tematiske gudstjenester, og bagefter samles vi i sognehuset, fx til høstauktion.

Sommermorgen-meditation
Sidste sommer startede Lene ”Sommermorgen-meditation”. Her kan man en gang om ugen kl. 8.00, i sommertiden, mødes i kirken og få en stille stund inden dagens arbejde.

Frivillige
Vi er meget glade for de frivillige, som hjælper ved arrangementer. Vi har en lille trofast kerne af hjælpere. Stor tak til jer alle. Har du lyst til at hjælpe så henvend dig til vores sognehusvært, da vi godt kan bruge flere.

Julefesten 3. juledag er en skattet tradition, hvor vi begynder i kirken med en kort børnegudstjeneste.

Nye
Elev menighedsråd har nedsat et Nye-udvalg, hvor vores sognepræst Lene Dahl-Hansen er formand. Udvalget skal være på forkant med alt, hvad der handler om Nye, hvor der om nogle år skal bygges en ny kirke.
Vi har indtil nu udgivet en folder, ”Elev Nye” hvor vi vil fortælle nye beboere om, hvad vi har i Elev af foreninger, kirkeliv m.v.
Menighedsrådet inviterede alle foreninger m.v. som er engageret i Elev, til at give et bidrag til folderen. Folderen var klar, da de første beboere flyttede ind i Nye august 2018. Folderen blev til en start uddelt til alle i Elev sogn.

Traditionen tro indleder Elisabeth Lidell påsken med pilgrimsvandring palmesøndag.
... og vi spiste vores medbragte mad i det fri.

I 2019 vil vi lave en festival sammen med flere foreninger i sognet. Festivalen har til formål at vise nye tilflyttere, hvad vi kan tilbyde i Elev-Nye og dermed skabe fællesskab.

Da det areal, hvor den nye kirke i Nye skal ligge, først bliver byggemodnet om mange år, har menighedsrådet besluttet, at vi vil etablere en midlertidig kirke. Vi er i dialog med Tækker Group om leje af lokaler til kirken. Menighedsrådet har været på tur til København for at se, hvordan man her har taklet en lignede situation.

Skærtorsdag bød på koncertgudstjeneste med Trio Profundis.

Konfirmander
Der er konfirmation i Elev i år, og det er næsten på fuld styrke, da der er 16, som skal konfirmeres. Der er stadigt Elev-børn i konfirmationsalderen, der i går i forskellige skoler uden for sognet, og nogle ønsker at blive konfirmeret sammen de andre i klassen.

Kirkegården
For år siden var der en ulykke på Sjælland, hvor et barn dræbt under en væltet gravsten. I Aarhus Nordre Provsti har en konsulent gennemgået alle gravsten og udpeget, hvilke som var til fare. Der er indhentet tilbud fra stenhuggere til sikring af gravstenene. Dette tilbud er videreformidlet til gravstedejere med farlige gravsten.

Om føje tid får vi flere indbyggere i vores sogn.

Sognerejse
I den kommende sommer vil vi drage på sognetur, denne gang til Polen. Elsted, Lystrup og Elev sogne, har igen allieret sig med Uffe Vestergård som rejseleder. Uffe Vestergård holder indledningsvis flere foredrag om Polens historie, så vi er godt rustet inden turen.

Fakta om Elev sogn
I Elev sogn var der pr. 1. januar 2019 1.611 indbyggere, heraf var 1.314 medlem af folkekirken, svarende til 82%, som er et lille fald i forhold til året før.
Det er første gang, de 18 adresser, som er overført fra Lisbjerg sogn, er med i opgørelsen.

Sogneportalen vedr. 2018 — i parentes 2017
Antal fødte: 34 (34)
Antal døde: 4 (2)
Antal døbte: 35 (29)
Antal konfirmerede: 1 (0) *
Antal kirkelige vielser 3 (1)
Antal kirkelige velsignelser 0 (1) **
Antal kirkelige begravelser 4 (2)

* Da skoleeleverne ikke går på Elev Skole, når de kommer til konfirmationsalderen, bliver nogle konfirmeret i andre kirker.

**Par der tidligere er borgerligt gift

Du er altid velkommen i Elev Kirke!

Informationen fra kirken til borgerne i Elev sogn foregår ved uddeling af sogneblad og brug af hjemmesiden; begge dele er fælles med Lystrup sogn.
Herudover runddeler vi løbesedler ca. 10 gange om året til alle sognets husstande om kirkens arrangementer. På løbesedlen kan der, hvis der er plads, også komme information fra grupper i sognet, når blot det drejer sig om åbne arrangementer. Hertil kommer Elev Kirkes facebookside.
Vi er i gang med at forbedre vores hjemmeside.

Vi har stadig et godt samarbejde med Lystrup menighedsråd.
Ud over at vi har fælles medarbejdere, samt præstegårdsudvalg (præsteboligen i Bygaden) samarbejder vore aktivitetsudvalg også om større fælles arrangementer. Elsted menighedsråd deltager også.

Tak til alle, som har støttet Elev Kirkes arbejde, frivillige, præster, ansatte og menighedsråd. Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser sammen med jer.

Den 17. april 2019
Lehn Bang-Mortensen 

Det sker i Elev

Kommende menighedsrådsmøde

5. februar kl. 19


Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted i Elev Sognehus, med mindre andet er angivet.