Lystrup & Elev kirker

Lystrup Sognestøtte


Lystrup Sognestøtte startede 1. juni 1998

Formål
At skaffe penge til brug for det kirkelige arbejde i Lystrup sogn og til aktiviteter, som Lystrup menighedsråd støtter.

Ledelse
Lystrup Sognestøtte består af et udvalg på tre personer, der bliver udpeget af Lystrup menighedsråd.

Økonomi
Lystrup Sognestøttes aktiviteter drives økonomisk uafhængig af Lystrup kirkekasse.
Midlerne kommer fra Genbrugsernes salg og via samarbejdet med Kirkens Korshær.

Lystrup Sognestøtte vil
som udgangspunkt støtte
— Aktiviteter ud fra menighedsrådet,
   som ikke kan betales af kirkekassen.

— Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige
   aktiviteter i sognet, der senere kan blive
   overdraget til andre rent driftsmæssigt.

— Nødhjælp eller anden hjælp
   til organisationer, der gør en særlig
   social indsats i eller uden for Lystrup sogn.

— Engangsbeløb til enkeltpersoner
   til enkeltstående begivenheder, som ikke
   kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.

— Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.

Ansøgninger fra privatpersoner skal være anbefalet af en af områdets præster.

Der kan søges kontinuerligt.

Projekter, der har fået støtte


I perioden marts 2001 til juni 2017 har Lystrup Sognestøtte uddelt 2.843.000 kr. til almennyttige formål.

Der er bl.a. ydet støtte til:
— Frivillighedsarrangement
   afholdt Lystrup menighedsråd
— Bofællesskabet i Elev til oplevelsesdag
— Elsted-Lystrup beboerhus til unge
   (spil og husleje)
— Elev Bofællesskab
— Sangbøger til Familiefællesskabet
— Inspirationsbog og kursustilskud
   til Lystrup Børneklub
— Film om det at miste (for børn)
   via DKM-Lystrup menighedsråd
— Sønderskovhus, kulturudvalgs løvspringstur
— Stemmetræning af kormedlemmer
   i Lystrup Kirke
— Lystrup menighedsråds formidlingsopgaver
— KFUM-spejderne til Ugandatur
   og socialt udsatte

Udvalget består af:
Hans Jørgen Andersen, formand
Mona Engelbrecht
Mogens Petersen

Udvalget holder møder efter behov.

Ansøgninger sendes — mærket Lystrup Sognestøtte
til udvalgets formand:
Hans Jørgen Andersen
Blåbærhaven 5
8520 Lystrup

Lystrup Sognestøtte har bl.a. været med til at dække udgifter til at tage socialt dårligt stillede børn og forældre med på sommerlejr.
Del dette: