Lystrup & Elev kirker

Satire og 'Fake News of Bullshit'

— lever vi i et postfaktuelt samfund?


Torsdag, den 26. oktober kl. 19.30

Carsten Fogh Nielsen
adjunkt

I december 2016 udnævnte Oxford English Dictionary "post-truth" ("post-sandhed") til at være årets ord.

Valget af netop dette ord afspejler meget godt den intense diskussion om "fake news", politiske løgne og den voksende skepsis over for eksperter og faktabaseret viden, som både før, under og efter den amerikanske valgkamp har præget den offentlige debat.

Lever vi i en post-faktuel tid, hvor viden, evidens og fakta spiller en stadigt mindre rolle for politiske beslutninger, og folk derfor bliver stadigt mere mistroiske over for de demokratiske institutioner?

I mit oplæg vil jeg argumentere for, at svaret på dette spørgsmål er mere kompliceret, end det umiddelbart ser ud.

Jeg vil fokusere på to emner, som jeg selv har beskæftiget mig en del med i mit arbejde som filosof, nemlig dels den amerikanske filosof Harry Frankfurts begreb om "Bullshit", dels satiriske nyhedsmedier som f.eks. RokokoPosten og The Daily Show.

Med udgangspunkt i disse begreber vil jeg til slut lægge op til en diskussion af, om vi nogensinde har levet i et faktuelt, eller måske bedre: Faktabaseret, samfund?

Aftenens foredragsholder


Carsten Fogh Nielsen
adjunkt, cand.mag, ba og ph.d i filosofi

Uddannet fra Aarhus Universitet.

Han har været tilknyttet forskellige universiteter her i landet og har pædagogisk filosofi med særlig vægt på praktisk filosof som sit forskningsområde

Derudover har han været på længerevarende forskningsophold i England, Canada og USA.

Carsten Fogh Nielsen har mange tillidsposter. Lige fra at være bestyrelsesmedlem i Dans Filosofisk Selskab til bidragyder og blogger på videnskab.dk

Del dette: