Lystrup & Elev kirker

Kan vi leve uden ritualer?

— Kirkens rolle for det moderne menneske


Torsdag, den 1. november kl. 19.30

Lars Qvortrup
Professor

Rationelle mennesker synes, at ritualer er overflødige. De er langsomme og gammeldags.
Lad os nu bare få tingene gjort!

Men ikke så snart har man afskaffet et ritual, før et nyt træder i stedet.
For vi kan ikke leve uden ritualer.

Men hvad er et ritual?
Er der forskel på de ritualer, vi har i hverdagen, og dem vi møder i kirken?

I foredraget vil ritualets betydning blive beskrevet og diskuteret.

Hvad bruger vi dem til i hverdagen?
Og hvordan kan de kristne ritualer hjælpe os til at håndtere ufattelig sorg og grænseløs glæde:
Til at forstå, at vi ikke forstår, hvad vi ikke forstår?

Aftenens foredragsholder


Lars Qvortrup
Professor

Mag.art. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet. Siden 2008 dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Lars Qvortrup har især forsket i, hvordan læring og kommunikation forandres i nutidens samfund.

Han er et belæst renæssancemenneske, der har gravet sig godt og grundigt ind i flere og omfattende stofområder. I perioden fra begyndelsen af 1980erne og frem til i dag. Det har det ført til mere end 35 bøger og et par hundrede videnskabelige artikler.

Lars Qvortrup har forelæst over hele verden, bl.a. Nord- and Sydamerika, Australien, Kina, Indien og de fleste europæiske lande.

Del dette: