Kommende gudstjenester i Elev Kirke


24jan kl. 09:30

Gudstjeneste

Sidste søndag efter helligtrekonger
Prædikant Lene Dahl-Hansen
Matt. 17, 1-9 >

31jan kl. 09:30

Gudstjeneste

Søndag septuagesima
Prædikant Hans Boas
Matt. 20, 1-16 − Arbejderne i >

07feb kl. 09:30

Gudstjeneste

Søndag seksagesima
Prædikant Lene Dahl-Hansen
Mark. 4, 1-20 − Lignelsen om >

14feb kl. 11:00

Gudstjeneste

Fastelavns søndag
Prædikant Lene Wagner
Matt. 3, 13-17 − Jesus bliver døbt i >

21feb kl. 11:00

Gudstjeneste

1. søndag i fasten
Prædikant Lene Dahl-Hansen
Matt. 4, 1-11 − Jesus bliver >

28feb kl. 09:30

Gudstjeneste

2. søndag i fasten
Prædikant Hans Boas
Matt. 15, 21-28 − Kvinde, din tro er >

Kirkebil

Til alle gudstjenester i Elev Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: