Sognehuset er genåbnet

− dog med begrænsninger af hensyn til forebyggelse af smittespredning


Vi er begyndt at lukke op − også for eksterne brugerne − efter gældende regler.

Der må være 25 personer i det store lokale, hvis de synger og
50 personer, hvis der ikke synges eller råbes.

Hertil kommer afstandskravet, som skal overholdes:
2 meter ved sang
1 meter, når der ikke synges.

Del dette: