Kommende kordegn i vores kirker

Tine Vistisen er ansat fra 1. november


Tine Vistisen (49 år)
er læreruddannet og har gennemført kirkesangeruddannelsen fra Kirkemusikskolen (2016-18).

Tine har fungeret som kordegn og kirkesanger de seneste to år og er i gang med kordegneuddannelsen.

Vi glæder os til at byde Tine velkommen i vores kirker.

Del dette: