Valgresultat


Forrest fra venstre:
Karsten Mumm, Hanne Fjendbo Lindstrøm, Charlotte Stensgaard, Mette Skautrup og Benny Vingborg

Bagerst fra venstre:
Hans Jørgen Andersen, Mona Engelbrecht, Hanne Nellemann Jørgensen og Peder Schjødt Worm

Ved menighedsrådsvalget 15. september 2020 blev der valgt ni medlemmer til rådet:

Medlemmer af menighedsrådet
Karsten Mumm
Mona Engelbrecht
Peder Schjødt Worm
Hanne Nellemann Jørgensen
Hans Jørgen Andersen
Benny Vingborg
Hanne Fjendbo Lindstrøm
Mette Skautrup
Charlotte Stensgaard

Suppleanter
Kirsten Nymann Pedersen
Elsebeth Sloth-Miles
Kirsten Johanne Vase

Ud over de folkevalgte personer
er vores to præster, Hans Boas og Lene Dahl-Hansen,
medlem af menighedsrådet.


Afstemningsvalg

Der kan indgives en kandidatliste, som udløser afstemningsvalg − jf Kirkeministeriets cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling § 29, stk. 1 og 2.

Til menighedsrådet i Lystrup Kirke skal der vælges ni personer, og kandidatlisten skal være underskrevet af ni stillere.

Kandidatlisten skal laves på Kirkeministeriets blanket.
Den kan hentes på kirkekontoret inden for kontorets åbningstid.

Den udfyldte blanket med kandidatlisten skal afleveres senest tirsdag, den 13. oktober til:

Benny Vingborg, Abildhaven 82, Lystrup eller
Karsten Mumm, Ørnehøjen 9, Lystrup.

Træffetid kl. 17-19 eller efter aftale.

Afstemningsvalget vil derefter blive afholdt tirsdag, den 17. november.

Funktionsperioden for det nye menighedsråd går fra 1. søndag i advent 2020 til udgangen af kirkeåret 2024.

Det nye råd konstituerer sig i november.

Fotos: Brigitte Aalling

Del dette: