Valgresultat


Forrest fra venstre:
Kaja Binder Pedersen og Martha Bo Almskou

Bagerst fra venstre:
Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bille, Allan Vestergaard og Cai Jensen

Ved menighedsrådsvalget 15. september 2020 blev der valgt seks medlemmer til rådet.

Medlemmer af menighedsrådet
Lehn Bang-Mortensen
Martha Bo Almskou
Allan Vestergaard
Kaja Binder Pedersen
Karen Sandager Bille
Cai Jensen

Suppleanter
Hanne Smidt-Jensen
Unnur Mjøll Vestergaard

Ud over de folkevalgte personer
er vores tre præster, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Lene Wagner,
medlem af menighedsrådet.


Afstemningsvalg

Der kan indgives en kandidatliste, som udløser afstemningsvalg − jf Kirkeministeriets cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling § 29, stk. 1 og 2.

Til menighedsrådet i Elev Kirke skal der vælges seks personer, og kandidatlisten skal være underskrevet af seks stillere.

Kandidatlisten skal laves på Kirkeministeriets blanket.
Den kan hentes på kirkekontoret inden for kontorets åbningstid.

Den udfyldte blanket med kandidatlisten skal afleveres senest tirsdag, den 13. oktober til:

Lehn Bang-Mortensen
Petersmindevej 110, Elev
8520 Lystrup
Træffetid 17-19 eller efter aftale

eller

Kordegn Tine Vistisen
Kordegnekontoret
Lystrup Centervej 80
8520 Lystrup
− i kontorets åbningstid.

Afstemningsvalget vil derefter blive afholdt tirsdag, den 17. november.

Funktionsperioden for det nye menighedsråd går fra 1. søndag i advent 2020 til udgangen af kirkeåret 2024.

Det nye råd konstituerer sig i november.

Del dette: