Menighedsrådet 2020-24

Tillykke med valget


Forrest fra venstre:
Kaja Binder Pedersen og Martha Bo Almskou

Bagerst fra venstre:
Lehn Bang-Mortensen, Karen Sandager Bille, Allan Vestergaard og Cai Jensen

Ved menighedsrådsvalget 15. september 2020 blev der valgt seks medlemmer til rådet.

Medlemmer af menighedsrådet
Lehn Bang-Mortensen
Martha Bo Almskou
Allan Vestergaard
Kaja Binder Pedersen
Karen Sandager Bille
Cai Jensen

Suppleanter
Hanne Smidt-Jensen
Unnur Mjøll Vestergaard

Ud over de folkevalgte personer
er vores tre præster, Hans Boas, Lene Dahl-Hansen og Lene Wagner,
medlem af menighedsrådet.

Funktionsperioden for det nye menighedsråd går fra 1. søndag i advent 2020 til udgangen af kirkeåret 2024.

Det nye råd konstituerer sig i november.

Del dette: