Til vores nye konfirmander og deres forældre


Angående konfirmationerne

Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00 — slut omkring kl. 11.15 — derefter fotografering.

Konfirmationsgudstjeneste er konfirmanderne selv med til at forberede: De skal vælge salmer, vælge deres eget konfirmationsord (som kan være et bibelvers eller et salmevers), læse ind- og udgangsbøn, og en af konfirmanderne deler brødet ud ved nadveren.

Praktiske oplysninger vedr. konfirmationsgudstjenesten

Under præludiet går konfirmanderne ind sammen med præsten (alle rejser sig).

I forbindelse med konfirmationsritualet nævnes konfirmandens navn, og alle fra familien rejser sig.

Der er også nadver. Alle er velkomne til at deltage i nadveren — og på den måde slutte op om de unge.

Det er dejligt, hvis konfirmanderne bliver blandet lidt med deres familier, sådan at det ikke kun er konfirmanderne, der går op. Og hvis forældrene går med, så er der også andre, der gerne vil.

Retningslinjer for fotografering ved konfirmationer

Vi har besluttet, at der må tages billeder, når konfirmanderne går ind og ud af kirken.

Hvis nogen ønsker at tage et billede under selve konfirmationshandlingen, må man tage et par billeder fra sin plads — og der må kun være én fotograf fra hver familie.

Det er vigtigt for os, at fotograferingen ikke kommer til at tage koncentrationen væk fra handlingen, samtidig med at vi har forståelse for, at nogle har et ønske.

Efter gudstjenesten kan forældrene også komme til at fotografere i kirken. Man skal blot vente, til den professionelle fotograf er færdig med sit arbejde.

Der bliver mulighed for at bestille et gruppebillede af konfirmanderne.

Der går selvfølgelig nogen tid med fotografering. Normalt er klokken ca. 11.45, når familierne forlader kirken.

Kommende konfirmationer

Del dette: