Du er her: 
torsdag19nov2020

Lystrup Kirkehøjskole

torsdag19nov2020 kl. 19:30 - 21:30

Bachs kantater
v/Knud Svendsen
Organist, musikhistoriker og Bach-specialist

Bach er en af musikhistoriens største og mest beundrede komponister, en åndsmanifestation i vesteuropæisk kultur.

Hans musik spilles overalt, og hans ubegribelige − både hvad kvantitet og kvalitet angår − kirkemusik er en kilde til stadig glæde og udforskning.

Som orgelspiller og orgelsagkyndig og indehaver af tre fyrstelige kapelmestertitler når hans værkkatalog i dag op over 1100 titler.

Men hans kantater − det musikalske modstykke til søndagens prædiken − er, for at citere Stravinsky, ‘musikhistoriens største under’.

Af 300 kantater er ca. 200 overleveret til os i dag. Og hver er et kunststykke fyldt af teologisk dybde (det hermeneutiske plus) og en helt egen tonesymbolik, som nok ikke er overgået siden.

Foredraget vil med et udsnit af kantatesatser forsøge at belyse dette, og ‘kantaten’ og gudstjenesten på Bachs tid i Leipzig hører med til emnet.

Læs mere her