Lystrup & Elev kirker

Menighedsmøde


Forår er ensbetydende med det årlige menighedsmøde,
hvor der er mulighed for
at møde hele menighedsrådet.

Vi spiser frokost sammen efter gudstjenesten,
får aktuel status fra menighedsrådet
og lytter til et spændende oplæg — i år fra vores provst

Alt er klappet og klar til det årlige menighedsmøde.
Efter gudstjenesten, spiste vi frokost sammen.
En flot buffet ...
... vi fik talt sammen og hilst på hinanden
Karsten Mumm, formand for menighedsrådet, aflagde sin årsberetning.
Der blev lyttet opmærksomt ...
... også da provst, Esben Thusgård, kom med spændende perspektiver på den fremtidige udvikling.

Dagens program

Kl. 11
Vi indledte med gudstjeneste, hvor Hans Boas havde tjenesten.

Kl.12.10
Fælles frokost i konfirmandstuen.

Kl.13
Formanden for menighedsrådet, Karsten Mumm, aflagde årsberetningen, og kasserer Kirsten Nymann fortalte om regnskab og budget.

Kl.13.30
Provst Esben Thusgård holdte oplæg om stiftets projekt 'Kirken i Byen'.

Han gav et signalement af de forandringer, kirken og byen står overfor, samt pegede på de mange åbninger og nye muligheder, der viser sig.

Om foredragsholderen


Esben Thusgård
er af biskop Henrik Wigh-Poulsen udpeget til at arbejde særligt med de problemstillinger, der følger med, når byerne vokser, og kirken stadig skal udgøre en vigtig medspiller i samfundet.

Her kan du downloade nogle af de slides, som er ret oplysende.
De var et godt udgangspunkt for den efterfølgende samtale om:

"Hvordan var det med kommune og borgere førhen og i dag — og hvordan kan denne model sammenholdes med kirke og folk, som det var førhen og er i dag?

Download slides

Del dette: