Lystrup & Elev kirker

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 10. marts 2019


Søndag den 10. marts 2019 indsamlede 55 personer
i Lystrup og Elev til sammen 25.467 kr.

En stor tak til alle indsamlerne for en flot indsats af både voksne, børn og unge.
I Elev var der 17 indsamlere, og i Lystrup deltog 38 indsamlere.

Tusind tak til alle, som har givet et bidrag og dermed ydet en hjælp til dem,
der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Landsresultatet blev 10,5 mio. kr,

Reserver allerede nu 15. marts til sogneindsamlingen 2020


Hjælp med at gøre verden klimaklar

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.

Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe flyrejsen — men hvor meget forskel kan du egentlig gøre ene mand eller kvinde?

Godt spørgsmål.

Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark.

Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker — svarende til hver niende verdensborger — sulter. Og at tallet er på vej op. Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler
Henvend dig til vores indsamlingsleder enten i Lystrup eller Elev.
I højre spalte kan du se, hvordan du kan komme i kontakt med Kirsten i Lystrup eller Karen i Elev.

En kop varm kakao gør godt efter indsamlingsturen!

Lystrup


Kirsten Nymann Pedersen er vores indsamlingsleder.
Du er velkommen til at  kontakte hende på
tlf. 2758 5189

Elev


Karen Sandager Bilde er vores indsamlingsleder.
Du er velkommen til at kontakte hende på
Tlf. 8623 2350
Mobil 2012 0150

TAK til jer alle!


I år indsamlede vi i fællesskab 25.467 kr.

Tak!
Både til dig, der gav et par timer af din tid, og du, som gav et beløb!

Det går pengene til


Se hvordan pengene række. Download faktaarket her

Del dette: