Lystrup & Elev kirker

Lystrup Sognestøtte


Lystrup Sognestøtte startede 1. juni 1998

Formål
At skaffe penge til brug for det kirkelige arbejde i Lystrup sogn og til aktiviteter, som Lystrup menighedsråd støtter.

Ledelse
Lystrup Sognestøtte består af et udvalg på tre personer, der bliver udpeget af Lystrup menighedsråd.

Økonomi
Lystrup Sognestøttes aktiviteter drives økonomisk uafhængig af Lystrup kirkekasse.
Midlerne kommer fra overskuddet i Lystrup Møbel Genbrugs og Lystrup Genbrugscenter — som begge drives i samarbejde med Kirkens Korshær.

Lystrup Sognestøtte vil
som udgangspunkt støtte
— Aktiviteter ud fra menighedsrådet,
   som ikke kan betales af kirkekassen.

— Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige
   aktiviteter i sognet, der senere kan blive
   overdraget til andre rent driftsmæssigt.

— Nødhjælp eller anden hjælp
   til organisationer, der gør en særlig
   social indsats i eller uden for Lystrup sogn.

— Engangsbeløb til enkeltpersoner
   til enkeltstående begivenheder, som ikke
   kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.

— Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.

Ansøgninger fra privatpersoner skal være anbefalet af en af områdets præster.

Der kan søges kontinuerligt.

Projekter, der har fået støtte


I perioden marts 2001 til maj 2019 har Lystrup Sognestøtte uddelt 3.038.000 kr. til almennyttige formål.

Der er siden sidste år bl.a. ydet støtte til:
— Lystrup Kirke Frivillighedsfest
— KFUM- spejderne til Verdensjamboree i USA
— Bofællesskabet for udviklingshæmmede i Elev
— Tilskud til familie til ferieoplevelser
— Tilskud til Julehjælp i Lystrup og Elev sogne
— Tilskud til julehjælp i Elsted sogn
— Danmarks Kirkelige Mediecenter

Der det seneste år uddelt 173.000 kr.
(Maj 2018 til medio maj 2019.)

Udvalget består af:
Hans Jørgen Andersen, formand
Charlotte Louise Lundgaard
Mona Engelbrecht
Mogens Petersen

Udvalget holder møder efter behov.

Ansøgninger sendes — mærket Lystrup Sognestøtte
til udvalgets formand:
Hans Jørgen Andersen
Blåbærhaven 5
8520 Lystrup

Lystrup Sognestøtte har bl.a. været med til at dække udgifter til at tage socialt dårligt stillede børn og forældre med på sommerlejr.
Del dette: