Menighedsmødet 2019


Vi havde den glæde at få besøg af vores biskop, Henrik Wigh-Poulsen, som både forestod gudstjenesten og lagde op til debat med et spændende indlæg.

Fint dækket op.

Forberedelserne er i fuld gang ...

... og koret øver en sidste gang.

Biskoppen bliver mødt af vores kordegn ...

... og hele menigheden!

Bitten og Evy skal lige have en frisk-lufts-pause ...

... og menighedsmødet går i gang.

Frokosten er afviklet ...

... og kaffen serveret.

Det kan godt være svært at få ordet ...

... når snakken går livligt ved bordene.

Men altid plads til at lytte.

Som altid giver "vaserne" en hjælpende hånd; TAK.

Formanden for menighedsrådet byder velkommen til årets menighedsmøde.

Vi lytter, og Bitten tager referat.

En glad sognepræst omsluttet af sin skønne menighed.

Biskoppen får ordet ...

... og udfordrer vores tankegang.

En nuværende og forhenværende formand for menighedsrådet.

Kirsten slutter af med den økonomiske beretning.

Tak for en dejlig forårsdag i menighedens midte!

Biskoppen lagde op til debat under overskriften:
"Hvordan kan folkekirken blive ved med at være folkets kirke?"

På baggrund af en afskrækkende tendens i den anglikanske kirke, som i de senere år har mistet rigtig mange medlemmer og opbakning fra befolkningen, tegnede Henrik Wigh-Poulsen et billede af, hvad vi kan lære af dette, og måske især af, hvordan vekselvirkningen mellem kirke og folk udfolder sig i Danmark.

Del dette: