Menneskesynet i velfærdsstaten og konkurrencesamfundet

foredrag v/Jørn Henrik Petersen, professor ved SDU

Torsdag, den 31. oktober 2019 kl. 19.30


©Lars Salomonsen

I kristendommen har det enkelte menneske værdi i sig selv, fordi det er skabt i Guds billede; men hos Martin Luther er mennesket også "indkroget", dvs. selvisk og selvcentreret.
Derfor kan der ikke bygges samfund på kærlighed og evangelium.
Der må "ordninger" til.

Velfærdsstaten er en sådan ordning, hvor man − selviskheden til trods − bygger på "lige værdighed i borg og hytte".

Det er en tanke, der er truet, fordi de seneste års udvikling har set mennesket som et produktionsdyr, der styres af økonomiske tilskyndelser og sanktioner.
De, der lever på samfundets kant, er ikke ønskede.

Vi er på vej til at gøre det "indkrogede" menneske til samfundsideal − det nye menneskesyn.
__________________

Om foredragsholderen
Jørn Henrik Petersen, dr.phil. et lic.oecon., professor i velfærdsstudier og offentlig politik på institut for statskundskab ved Syddansk Universitet.

Han har bl.a. skrevet bogen "Fra Luther til konkurrencestaten" (2016) og "Luthers socialetik og det moderne samfund" (2017).
Dertil kommer adskillige hyldemeter faglitteratur.

Jørn Henrik Petersen var med til at starte TV2, hvor han var bestyrelsesformand fra 1988-94.
Han byggede et fakultet op fra bunden og lavede en ny journalistuddannelse

Derudover har han siddet i mange offentlige udvalg og kommissioner, bl.a. Socialkommissionen, Velfærdskommissionen og Værdikommissionen.

Kirkebil

Til alle aktiviteter i Lystrup Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: