Hvad er der sket med menneskesynet siden 68-generationens oprør mod autoriteterne?

Har menneskesynet ændret sig?
Hvem er vi, og hvordan bliver vi til dem, vi er?

v/Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune

Torsdag, den 28. november 2019 kl. 19.30 


Hosea Dutschke blev født i 1968 som søn af den berømte tyske studenterleder Rudi Dutschke. Faderens oprør har været med til at forme Hoseas syn på mennesker, vores samfund og den velfærd, vi skaber i fællesskab.

Som direktør på sundheds- og ældreområdet i Aarhus er Hosea Dutschke meget opmærksom på, at vi hver især spiller en rolle for at skabe bedre velfærd, og hvor vigtigt det er, at vi giver plads til, at alle kan være med og fokuserer på samvær mellem mennesker.

Vi skal insistere på, at vi har en forpligtigelse over for hinanden. Vi har et ansvar.

Hosea Dutschke har skrevet en bog om sit liv ”Rudi og Jeg”, som også er en del af foredraget.

Kirkebil

Til alle aktiviteter i Lystrup Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: