Den ulidelige lethed og den ulidelige tyngde

— om sundhed og sygdom og hvor man går hen, når man ikke går til Gud

v/sognepræst Hanne Marie Houkjær

Torsdag, den 27.februar 2020 kl. 19.30


Hanne Marie Houkjær vil gennem sine erfaringer som sognepræst og hospicepræst forsøge at indkredse vores tids opfattelse af sundhed og sygdom og forsøge at opstille fremtidsperspektiver med afsæt i filosofien og historien og med inddragelse af kunst og litteratur.

Europæisk kultur har fra begyndelsen været domineret dels af græsk tænkning, dels af kristendommen og hermed også jødedommen. Lidt forenklet sagt kan den græske tidsånd opfattes som en kamp for det naturlige.

I middelalderen skifter billedet totalt: mennesket er ikke længere naturligt, men en synder.
I kunsten får mennesket tøj på. Kristendommen repræsenterer den mytiske tænkning, og græsk tænkning repræsenterer en rationel anskuelse.

Fra renæssancen var mennesket nærmest overnaturligt, for nu var mennesket blevet sig bevidst om at være menneske, hvilket igen åbnede et blik for antikken. Individet blev født.

Siden kom oplysningstiden, som så fremad og senere igen romantikken, der så bagud. Eksistentialisterne tog udgangspunkt i Nietzsches påstand om, at Gud er død.
Mennesket var nu sit eget livs udgangspunkt og mål. Friheden blev på mange måder en forbandelse.

Senere blev verden mindre, og en østlig balancetænkning, hvor det er op til mennesket selv at skabe balance i sin egen tilværelse, nåede også vesten.

I dag er tidsånden ikke længere én, men et væld af ånder. En collage-kultur af skiftende billeder og opfattelser har på mange måder overtaget virkeligheden, men billederne har samtidig mistet deres substantielle kraft.
Mennesket lever i dag i en verden og en tid, hvor det selv må tage ansvaret for sin egen eksistens og samtidig forvalte naturen, som vi har gjort os til Herre over og alligevel på mange måder er kommet til kort overfor.

Nogle søger lindring og svar hos tidens sundhedsapostle og åndelige vejledere i en terapikultur. Tilværelsens ulidelige lethed har fået ulidelig tyngde og ”nye udfordringer”.

Vi søger livsopfattelser, som kan give os svar. Alt dette har vidtrækkende betydning for vores opfattelse af krop og sind, af sundhed og sygdom, af synd og frelse.

Om foredragsholderen
Hanne Marie Houkjær er, sognepræst i Risskov, tidligere hospicepræst med efteruddannelse i somatisk ændringspsykologi.

Kirkebil

Til alle aktiviteter i Lystrup Kirke kan du få kirkebil.
Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: