Generalforsamling 2019


Dagsorden og referat

Mandag den 29. april 2019 kl. 14.30, afholdes generalforsamling med efterfølgende forårsfrokost.

Dagsorden for generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. april 2019.

6. Vedtagelse af næste års kontingent. (ingen ændring)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Vælg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Søren der modtager genvalg.
På valg er Ib der modtager genvalg.
Guri udtræder. Så her skal der nyvalg til.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen samles vi til en forårs- og sæsonafslutningsfrokost.

Kl. ca. 16.00 sætter vi os til bords.
Klubben er vært ved et glas vin eller 2.

Øvrig ”nydelse” medbringer du selv, som sædvanlig.

Pris 125 kr. pr. ps.
Tilmelding ved indbetaling af beløb til reg. 2404 konto 6895923166 med angivelse af navn, senest torsdag den 14. april 2018.

På gensyn
F . bestyrelsen Ib


Referat fra generalforsamlingen den 29. april 2019

Ad 1. Niels blev valgt under stort bifald.

Ad 2. Beretning for sæsonen 2018-2019 blev afgivet, og godkendt.

Ad 3. Aflæggelse af regnskab, godkendt.

Ad 4. Ingen forslag.

Ad 5. Forslag om medlemskab af fællesrådet. Vedtaget.

Ad 6. Kontingent ingen ændring, fortsat 100 kr. årligt.

Ad 7. Søren og Ib modtog genvalg, og Tove Thorup blev nyvalgt.

Ad 8. Niels valgt til revisor.

Ad 9. Tak til dirigent og derefter til den vigtigste del, en god frokost.

For referat
Guri Engmark

Formål

Seniorklubbens formål er, at 60+ får mulighed for at deltage i et godt fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv.

Kontaktperson er Ib,
ib.bille(at)gmail.com

Vi har "klubdag" hver anden mandag i lige uger.
Vi er i dag 35 medlemmer.

Du/I kan naturligvis deltage i den udstrækning, man har tid og lyst.

Alle kan byde ind med aktiviteter og på den måde være en del af fællesskabet.

Af aktiviteter kan nævnes: Foredrag, virksomhedsbesøg, museums- og seværdighedsbesøg, julefrokost, fællesspisning, forårsfest og naturligvis vores klubdage med kaffe, spil og hygge.

Del dette: