Elev/Nye Seniorklub


Bestyrelsen i Elev/Nye Seniorklub

Vi begyndte i 2015 og har fået lov til at benytte Elev Sognehus.

Har du/I lyst til at være med?

Så send en mail til ib.bille(at)gmail.com og indbetal kontingent kr. 100 pr. person til konto
reg.nr.: 2404 — konto: 6 895 923 166 med angivelse af navn/navne.

Se programmet for sæson 2020-21


Et lille tilbageblik fra vores arrangementer


Her kan du se:
− Foreningens vedtægter
− Formandens beretning 2019-20
− Dagsorden og referat fra generalforsamlingen 2019


Elev/Nye Seniorforening holder møder i Elev Sognehus for alle seniorer i Elev/Nye, og bor du i Elsted/Lystrup, er du også velkommen.

Formål

Seniorklubbens formål er, at 60+ får mulighed for at deltage i et godt fællesskab, forblive aktive og dermed styrke livskvaliteten og det gode liv.

Kontaktperson er Ib,
ib.bille(at)gmail.com

Vi har "klubdag" hver anden mandag i lige uger.
Vi er i dag 35 medlemmer.

Du/I kan naturligvis deltage i den udstrækning, man har tid og lyst.

Alle kan byde ind med aktiviteter og på den måde være en del af fællesskabet.

Af aktiviteter kan nævnes: Foredrag, virksomhedsbesøg, museums- og seværdighedsbesøg, julefrokost, fællesspisning, forårsfest og naturligvis vores klubdage med kaffe, spil og hygge.

Del dette: