Lystrup Sognestøtte

Opdateret 30 juni 2020


Formål
At skaffe penge til brug for det kirkelige arbejde i Lystrup sogn og til aktiviteter, som Lystrup menighedsråd støtter.

Ledelse
Lystrup Sognestøtte består af et udvalg på fire personer, der bliver udpeget af Lystrup menighedsråd.

Økonomi
Lystrup Sognestøttes aktiviteter drives økonomisk uafhængig af Lystrup kirkekasse.
Midlerne kommer fra overskuddet i Lystrup Møbel Genbrugs og Lystrup Genbrugscenter − som begge drives i samarbejde med Kirkens Korshær.

Lystrup Sognestøtte
vil som udgangspunkt støtte
− Aktiviteter ud fra menighedsrådet, som ikke kan betales af kirkekassen.

− Opstartsstøtte til sociale eller kirkelige aktiviteter i sognet, der senere kan blive overdraget til andre rent driftsmæssigt.

− Nødhjælp eller anden hjælp til organisationer, der gør en særlig social indsats i eller uden for Lystrup sogn.

Engangsbeløb til enkeltpersoner  til enkeltstående begivenheder, som ikke  kan gennemføres rimeligt uden vores støtte.

− Resocialiseringsstøtte til enkeltpersoner.

Ansøgninger fra privatpersoner skal være anbefalet af en af områdets præster.

Der kan søges kontinuerligt.

Projekter, der har fået støtte

I perioden marts 2001 til 31. december 2019 har Lystrup Sognestøtte uddelt 3.478.704 kr. til almennyttige formål.

Der er i 2019 bl.a. ydet støtte til:
− Elev Bofællesskab
− Julehjælp
− Jysk Børneforsorg
− KFUM-spejderne
− LIF, Parasport
− Persontilskud
− Sorggruppe for unge
− Sønderskovhus

Der er i 2019 uddelt 416.338 kr.

Læs takkeskrivelse fra en glad modtager

Udvalget består af
Hans Jørgen Andersen, formand
Charlotte Louise Lundgaard (orlov)
Mogens Petersen
Mona Engelbrecht

Udvalget holder møder efter behov.

Ansøgninger sendes — mærket Lystrup Sognestøtte — til udvalgets formand:
Hans Jørgen Andersen
Blåbærhaven 5
8520 Lystrup

Mail:
andersen.hansj(at)gmail.com

Lystrup Sognestøtte har bl.a. været med til at dække udgifter til at tage socialt dårligt stillede børn og forældre med på sommerlejr.

Del dette: