Lystrup & Elev kirker

Elev menighedsråd – beretning 2015/16

Af menighedsrådsformand
Lehn Bang-Mortensen


Efter år, hvor erhvervelsen af Høvej 4 og opførelsen af sognehuset har fyldt meget, er det nu blevet mere normale opgaver, vi arbejder med i menighedsrådet.

Vores nye sognepræst Lene Dahl-Hansen er på en hurtig og meget positiv måde blevet en del af arbejdet i sognet.
Som noget nyt har Lene sammen med menighedsrådet taget initiativ til, at vi udvikler og tilbyder gudstjenester, som indeholder meditation/mindfulness/christfulness. Disse gudstjenester startede op sidste år og forsætter her i 2016.

Den 1. maj 2015 kunne vores sognepræst Hans Boas fejre 25-års jubilæum som præst i Elev sogn. Jubilæet blev markeret i Elev den 26. april, hvor vi efter gudstjenesten mødtes i sognehuset til reception. Mange deltog for at fejre Hans, som på alle måder er et stort aktiv for sognet.

Hans Boas har skabt mulighed for, at der stadig er konfirmation i Elev. Der er sket det de seneste år, at eleverne fra Elev Skole vælger forskellige skoler frem for samlet at fortsætte i samme skole. Det bevirker, at det er svært at planlægge konfirmationsforberedelse i forhold til flere skoler.
Da der fra flere unge er et ønske om at blive konfirmeret i Elev, har Hans lavet et forløb med konfirmationsforberedelse sene eftermiddagstimer og på lørdage.
Der har været stor opbakning fra forældrene. Tak for det.

Sognehuset har været meget flittigt brugt, siden vi holdt indvielse i marts 2015.
Ud over konfirmationsundervisning, kirkekaffe og andre arrangementer, som kirken afholder, er der jo mulighed for at leje sognehuset til mindesammenkomst efter begravelser og bisættelser, samt bryllupsreceptioner.
Som noget nyt kan man leje til dåbsfest. Her er det også en forudsætning, at højtideligheden afholdes i Elev Kirke.
Forskellige foreninger bruger også sognehuset til generalforsamlinger m.v.
Seniorklubben mødes hver mandag, og dagplejemødrene bruger huset hver uge.
Bofællesskabet Elev, hvis bygninger er ved at blive opført på Engelstoft, har brugt sognehuset til informationsmøder, ansættelse af medarbejdere og meget mere. Et stort velkommen til Bofællesskabet Elev. Menighedsrådet ser frem til et godt samarbejde.

Den nye by "Nye" vil for den største del ligge i Lisbjerg sogn. Elev menighedsråd mener, at hele den nye udstykning er en naturlig del af Elev sogn, og vi ønsker derfor, at sognegrænsen ændres. Menighedsrådet er i dialog med Lisbjerg menighedsråd og Århus Nordre Provsti om ændringen. På længere sigt vil der blive behov for en ny kirke i "Nye".

Som det fremgår af statistikken i denne beretning, er der mange nyfødte i Elev sogn. Vi har derfor genoptaget babysalmesang i kirken. Efter sangen i kirken mødes mødrene i sognehuset til en kop kaffe og en snak. Det er musikpædagog og organist Birgitte Wedell-Wedellsborg, som står for babysalmesangen.

Besøgstjenesten for Lystrup, Elsted og Elev er gennem 10 år blevet ledet af Birte Ammizbøll. Birte har ønsket at stoppe, og jeg vil sige tak for et flot og dygtigt stykke frivilligt arbejde. Erik B. Andersen har været formand for Besøgstjenestens bestyrelse i 20 år og er også stoppet med arbejdet. En stor tak også til Erik for din indsats gennem årene.

Folkekirkens Nødhjælp
Igen i år deltog Elev sogn i landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i marts. Temaet for årets indsamling var: Del med verdens fattige kvinder.
Resultat blev 5.151 kr. — noget mindre end året før. Hertil skal dog lægges beløb, som er overført via mobilpay og swipp, som bliver en større del med årene. Tak til alle, som samlede ind, og tak til alle jer, der gav et bidrag.

Fakta om Elev sogn
I Elev sogn var der pr. 1. januar 2016 1.316 indbyggere, heraf var 1.107 medlemmer af folkekirken svarende til 84%, som er uforandret i forhold til året før.
Det er et godt resultat, når vi sammenligner os med tendensen på landsplan.

Fra Sogneportalen vedr. 2015
( ) angiver tal for 2014:
— Antal fødte: 21 (11)
— Antal døde: 1 (0)
— Antal døbte: 20 (14)
— Antal konfirmerede: 10 (10)
— Antal vielser: 3 (3)
— Antal velsignelser: 0 (0)
— Antal kirkelige begravelser: 1 (0)

Personale
Der er ikke sket ændringer i personalegruppen i det forgangne år. Tak til alle, I gør et godt stykke arbejde og er medvirkende til, at man føler sig velkommen, når man møder jer i kirke, kirkegård og sognehus.
Vi har fælles kordegn med Lystrup sogn, det er Henrik Berger Pedersen, og afløser er Bitten Andersen.
Ligeledes har vi fælles webmaster, Vibeke Bro, som passer vores fantastisk flotte og oplysende hjemmeside. Tak for det.
Vi har fået flere frivillige, som hjælper til ved de forskellige arrangementer, velkommen til jer.

"Luthers Nøgle"
Sammen med mange andre frivillige i Århus Nordre provsti deltog Elev sogn igen i 2015 i det historiske rollespil "Luthers Nøgle", som foregik ved Todbjerg Kirke. Spillet giver konfirmanderne en indsigt i, hvordan tiden var omkring reformationen.

Kirkestafet, som er et samarbejde mellem syv sogne i Århus Nordre Provsti, hvor vi mødes syv sommeraftener i de forskellige kirker, blev et tilløbsstykke i 2014. Vi gentager stafetten i år og begyndte den 25. maj i Elev.

Menighedsråd
Der blev ikke ændret på de forskellige poster i menighedsrådet ved konstitueringen inden første søndag i advent.
Menighedsrådet konstituerer sig én gang om året, og menighedsrådsmøderne holdes i sognehuset.
Vi holder syv ordinære møder om året, som alle er offentlige.
Der er valg til menighedsråd i år, og der bliver afholdt orienteringsmøde i Elev Sognehus den 13. september.
Efter orienteringsmødet er der mulighed for at lave et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles kandidater.
Da der nu er over 1000 folkekirkemedlemmer i Elev, skal der vælges seks medlemmer til menighedsrådet i stedet for de nuværende fem.

Vi er i øjeblikket ved at få udarbejdet en helhedsplan for Elev kirkegård, så der fremadrettet er overensstemmelse mellem ønsker og muligheder, når der skal vælges gravsted.

Tak til alle, som har støttet kirkens arbejde: Frivillige, præster, ansatte og menighedsråd.
Jeg ser frem til mange gode og spændende oplevelser.

Sognepræst Lene Dahl-Hansen er blevet et kendt ansigt i Elev sogn
Gæster fra nær og fjern kom til Elev Sognehus for at fejlre sognepræst Hans Boas' 25-års jubilæum
Konfirmationsforberedelse — her en sen eftermiddagstime med konfirmationsordet og kunstprojekt
Elev Sognehus bliver flittigt brugt af alle aldersgrupper
Vi er rigtig glade for, at så mange nybagte forældre vælger at deltage i babysalmesangen
Dette år deltog vi naturligvis også i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde
Vi har et rigtig godt samarbejde med områdets skoler og har haft mange gode timer sammen med 3. klasserne og deres lærere
Sogneudflugten er et af årets højdepunkter. I det forgangne år gik turen til Fyn med oplevelser for alle aldersgrupper
Luthers nøgle involverer mange frivillige, heriblandt formanden for menighedsrådet, Lehn Bang Mortensen tv., og graver og kirketjener Benny Vingborg, th.
I løbet af året har vi spaghettigudstjenester, hvor Lene og Hans dramatiserer bibelhistorie for børnene og deres familier
Velkommen til en række nye frivillige! Uden jer kunne vi ikke gennemføre så mange forskellige aktiviteter

Følg rådsarbejdet


Du kan altid følge med i menighedsrådets arbejde ved at klikke dig ind på referaterne.

Genvej til referaterne

Rådsmøde i Elev


Næste menigheds-
rådsmøde i Elev er
15. juni kl. 19.
………………………………………………

Menighedsrådsmøderne er offentlige.
Se mødeplanen for 2017 her

Møderne holdes i
Elev Sognehus.

Del dette: