Lystrup & Elev kirker

Elev Kirke søger sognehusvært/kirketjener


Da der sker mere og mere i vores nye sognehus, og da Elev sogn er i en rivende udvikling, har vi pr. 1. januar 2018 brug for en medarbejder med følgende arbejdsopgaver:
— Rengøring og vask i sognehuset
— Indkøb af div. forbrugsvarer og forplejning til møder
    og arrangementer
— Deltage i arrangementer i sognehuset
— Afløse vores kirketjener i kirken i forbindelse med friweekender
    og ferie
— Stå for udlån af sognehuset og udlevering af nøgler

Du skal have lyst til at samarbejde med de øvrige ansatte og den stab af frivillige, som er engagerede omkring kirken, og vi lægger vægt på, at du er i stand til at møde alle med smil og åbenhed.

Det gennemsnitlige timetal ligger på 15 timer/ugen, og der må påregnes både eftermiddags-, aften- og weekendarbejde.

Til gengæld er der stor fleksibilitet og selvbestemmelse i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse, og vi forventer, at du er villig til at bruge egen bil i jobbet i forbindelse med indkøb.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener, indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening, og det tilhørende protokolat.

Lønnen aftales inden for intervallet 256.466 kr. — 330.707 kr.

Udgangspunktet er en begyndelsesløn på 256.466 kr.
Der ydes et rådighedstillæg på 24.202 kr.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der aftales gensidig 3-måneders prøvetid, og der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Du kan orientere dig om kirken og sognet på hjemmesiden elevkirke.dk og rette eventuelle spørgsmål til kontaktperson:
Kaja Binder Pedersen, 40 56 08 43.

Vi skal have din ansøgning senest den 1. november 2017.

Ansøgningen sendes til:

elev.sogn@km.dk eller
8074@sogn.dk

Samtaler forventes afholdt i 1. halvdel af november.

Det sker i Elev


Download plakat

Del dette: