Lystrup & Elev kirker

Gudstjenester i Lystrup og Elev kirker


August

Søndag, den 20. august
10. søndag efter trinitatis
Luk. 19, 41-48. Jesus græder over Jerusalem


Kl. 9.30 Lystrup Kirke, Lene Dahl-Hansen

Kl. 11 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Kirkefrokost efter gudstjenesten


Søndag, den 27. august
11. søndag efter trinitatis
Luk. 18, 9-14. Farisæeren og tolderen


Kl. 9.30 Elev Kirke, Hans Boas

Kl. 11 Lystrup Kirke
Hans Boas og Lene Dahl-Hansen
Konfirmandvelkomst


September

Søndag, den 3. september
12. søndag efter trinitatis
Mark. 7, 31-37. Helbredelsen af en døvstum


Kl. 9.30 Elev Kirke, Hans Boas
Kl. 11 Lystrup Kirke
, Hans Boas


Søndag, den 10. september
13. søndag efter trinitatis
Luk. 10, 23-37. Den barmhjertige samaritaner


Kl. 9.30 Lystrup Kirke, Lene Dahl-Hansen


Onsdag, den 13. september
Spaghettigudstjeneste

Tema: Hvor kommer det fra?


Kl. 17 Lystrup Kirke
Lene Dahl-Hansen og Hans Boas


Torsdag, den 14. september
Spaghettigudstjeneste

Tema: Hvor kommer det fra?


Kl. 17 Elev Kirke
Lene Dahl-Hansen og Hans Boas


Søndag, den 17. september
14. søndag efter trinitatis
Luk. 17, 11-19. Helbredelsen af de ti spedalske


Kl. 9.30 Elev Kirke, Hans Boas
Kl. 11 Lystrup Kirke
, Hans Boas


Søndag, den 24. september
15. søndag efter trinitatis
Matt. 6, 24-34 Vær ikke bekymrede


Kl. 9.30 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Musik og brunch

Kl. 11 Lystrup Kirke, Hans Boas
Høstgudstjeneste


Oktober

Søndag, den 1. oktober
16. søndag efter trinitatis
Lukas 7, 11-17. Opvækkelsen af enkens søn


Kl. 9.30 Elev Kirke, Hans Boas
Kl. 11 Lystrup Kirke
, Hans Boas


Søndag, den 8. oktober
17. søndag efter trinitatis
Luk. 14, 1-11. Helbredelse på en sabbat


Kl. 9.30 Lystrup Kirke, Lene Dahl-Hansen

Kl. 11 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Kirkekaffe


Onsdag, den 11.oktober
Mindfulnessgudstjeneste


Kl. 20 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen


Søndag, den 15. oktober
18. søndag efter trinitatis
Matt. 22, 34-46. Det største bud i loven


Kl. 9.30 Elev Kirke, Hans Boas

Kl. 11 Lystrup Kirke, Hans Boas
Fernisering efter gudstjenesten


Søndag, den 22. oktober
19. søndag efter trinitatis
Mark. 2, 1-12. Helbredelsen af den lamme


Kl. 9.30 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Kl. 11 Lystrup Kirke
, Lene Dahl-Hansen


Onsdag, den 25. oktober
Spaghettigudstjeneste


Kl. 17 Lystrup Kirke
Lene Dahl-Hansen og Hans Boas


Søndag, den 29.oktober
20. søndag efter trinitatis
Matt. 22, 1-14. Kongesønnens bryllup


Kl. 11 Lystrup Kirke, Lene Dahl-Hansen
BUSK-gudstjeneste


Tirsdag, den 31. oktober
Sanggudstjeneste på reformationsdagen


Kl. 19 Lystrup Kirke, Hans Boas


November

Søndag, den 5. november
Alle Helgens dag
Matt. 5, 1-12. Saligprisningerne


Kl. 11 Lystrup Kirke, Hans Boas
Kl. 20 Elev Kirke
, Lene Dahl-Hansen


Søndag, den 12. november
22. søndag efter trinitatis
Matt. 18, 21-35. Den gældbundne tjener


Kl. 9.30 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Kl. 11 Lystrup Kirke
, Lene Dahl-Hansen


Søndag, den 19. november
23. søndag efter trinitatis
Matt. 22, 15-22, Skattens mønt


Kl. 9.30 Lystrup Kirke, Lene Dahl-Hansen

Kl. 11 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen
Kirkekaffe


Onsdag, den 22. november
Spaghettigudstjeneste


Kl. 17 Lystrup Kirke
Lene Dahl-Hansen og Hans Boas


Onsdag, den 22. november
Mindfulnessgudstjeneste


Kl. 20 Elev Kirke, Lene Dahl-Hansen


Søndag, den 26. november
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 25, 31-46. Verdensdommen


Kl. 11 Lystrup Kirke, Hans Boas
sammen med konfirmander


Torsdag, den 30. november
Spaghettigudstjeneste


Kl. 17 Elev Kirke
Lene Dahl-Hansen og Hans Boas

Kirkebil


Til alle gudstjenester i Lystrup og Elev kirker kan du få kirkebil.

Du bestiller den på kordegnekontoret,
tlf. 8622 7976.

Del dette: